Intelligent Speed Adaption - använder förarna sina stöd för hastighetshållning och vad anser de om dem?

Studien konstaterar att de ISA-system som finns på marknaden har en potential att nå acceptans och utbredd användning hos bilförare idag men den generella kunskapen om systemen bland bilköparna är för låg.

En förutsättning för att uppnå trafiksäkerhetspotentialen hos intelligent hastighetsanpassning (ISA) och andra förarstödssystem är att bilförarna vet om vilka system som finns i deras bilar och hur dessa fungerar. Resultaten från denna studie visar på att kunskapen om ISA-system hos nybilsköpare är låg och att detta till stor del beror på bristfällig information i samband med bilköpet.

Många av bilköparna är helt enkelt inte medvetna om vilka förarstödssystem som finns i bilen eller hur de fungerar. Resultaten visar dock även att de bilägare som faktiskt använder ISA-system regelbundet finner systemen användbara och anser att dessa hjälper dem att hålla en jämn och säker hastighet.

I studien framkommer också att många förare endast nyttjar ISA-systemens information om gällande hastighetsgräns men är ovetande om systemets fulla funktionalitet med möjligheten att begränsa bilens maxhastighet till denna. En ökad kunskap om ISA-systemen funktionalitet skulle därför kunna leda till att förare inte bara tar till sig av hastighetsinformationen utan även aktiverar funktionen för att förhindra hastighetsöverträdelser.

När det gäller information om ISA och andra förarstödssystem i samband med bilköpet visar denna studie att ungefär var fjärde deltagare inte anser sig ha fått någon information om bilens förarstödssystem. Samtidigt visar resultaten att de förare som fått en ordentlig genomgång av bilens förarstödssystem också är de som använder ISA-systemen regelbundet.

Baserat på dessa resultat är slutsatsen att de ISA-system som finns på marknaden har en potential att nå acceptans och utbredd användning hos bilförare idag men att den generella kunskapen om systemen bland bilköparna är för låg. För att uppnå denna potential behöver därför bilförare få bättre information och en djupare kunskap om de förarstödssystem som deras fordon är utrustade med i samband med bilköpet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: MTO Säkerhet AB, Anders Lindgren Walter, www.mto.se, anders.lindgren@mto.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/107032, Intelligent Speed Adaption - använder förarna sina stöd för hastighetshållning och vad anser de om dem?

Projektet slutrapporterades september 2020.