Fotgängarsimulator i Virtual Reality (VR)

Projektet har syftat till att visa på möjligheterna för att göra studier av fotgängarbeteende genom att nyttja modern Virtual Reality-teknik.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Under projektets gång har en VR-studio byggts upp på VTIs kontor i Linköping. Till denna miljö har det utvecklats mjukvara som kan användas för att studera beteendet hos fotgängare i tänkta trafiksituationer.

Simulatorn är utrustad med blickmätningssystem vilket gör att det går att både mäta och interaktivt visualisera var användaren har sin uppmärksamhet i varje ögonblick. Det går att uppleva vad användaren ser i den virtuella världen ur både ett förstapersons- och tredjepersonsperspektiv. Det finns ett särskilt läge för Mixed Reality, det vill säga ett läge där en verklig videoström kombineras med den datorgenererade omgivningen.

För att visa nyttan med simulatorn så har ett scenario utvecklats. I detta scenario kan en användare uppleva hur det är att interagera med olika fordon, både självkörande och andra.

Projektet har redan resulterat i flera nya projekt som ämnar studera interaktion mellan fotgängare och fordon.
Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Fotgängarsimulator i Virtual Reality (VR) (pdf- fil, 1,33 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/94340 Fotgängarsimulator i Virtual Reality (VR)

Projektet slutrapporterades december 2018.