Cyklistkomfortgränser: forskningsöversikt och experimentell ram

Projektet omfattade tre delar: litteraturgenomgång, dataanalys och publicering av resultat. Även om litteraturen om förarkomfortgränser är väletablerad, visade vår litteraturgenomgång att publikationer om cyklistkomfortgränser är extremt begränsade.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Dessutom upptäckte vi att inte ens grundmodeller om hur cyklister bromsar och styr hade utvecklats och publicerats. Dessa modeller är viktiga för att 1) bygga säkra infrastrukturer, 2) konstruera ”snälla” autonoma fordon, 3) utveckla effektiva intelligenta system och aktiva säkerhetssystem och 4) utvärdera dessa system. Modeller om cyklistkomfortgränser beskriver på ett kinematiksätt hur cyklister kan bromsa och styra för att undvika hinder på vägen utan att känna sig obekväma. Genom att ta i beräkning cyklistkomfortgränser i infrastrukturs- och systemutveckling kan vi säkerställa att vi inte kräver att cyklister manövrerar sina cyklar på ett sätt som kan kännas obehagligt eller osäkert.

Även om detta projekt inte planerade för någon datainsamling samlade vi, tillsammans med doktorand på Delft University of Technology, in data från 20 cyklister i ett fältexperiment. Detta för att modellera cyklistkomfortgränser när cyklisterna bromsade och styrde för att undvika ett hinder på vägen. Modellerna blev grunden till en vetenskaplig artikel som överbryggar klyftan mellan litteraturen om förarkomfortgränser och grundmodeller för cyklistkomfortgränser.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Cyklistkomfortgränser: forskningsöversikt och experimentell ram (pdf-fil, 629 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/22107 ”Cyklistkomfortgränser: forskningsöversikt och experimentell ram”

Projektet slutrapporterades januari 2019.