SÖK - video för säkrare övningskörning

Sedan det blev tillåtet för 16-åringar att övningsköra privat med handledare som har särskilt tillstånd, har det visat sig att övningskörningen är förknippad med en del problem.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Allt för många handledare lär inte ut hur det går till att köra bil, utan sitter med medan eleven får lära sig själv. Och att lära sig att köra bilen går snabbt - men att lära sig hantera trafiken är svårare.

För att ge information som leder till säkrare övningskörning har ett projekt därför gjort en videofilm som vänder sig till 16-åringar och deras handledare. Den tar bland annat upp relationen mellan eleven och handledaren, som ofta är en förälder. Den belyser bland annat de konflikter och stressituationer som kan uppstå när en 16-åring är elev till sina föräldrar och föräldern är lärare till sina barn. Filmen visar också att det som eleven vill lära sig och upplever som svårt inte alltid överensstämmer med handledarens syn på saken.

Filmen som tagits fram i samråd med trafiklärare, pedagoger och trafikexperter är tänkt att användas av såväl privatpersoner som vid trafikskolor.

(Vägverkets beteckning: TR 70-A 94:5078, "SÖK - övningskörningsvideo för 16-åringar")