Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klart bakåt – idéer på koncept för att skydda cyklister mot skador

Denna rapport bygger på en hypotes om att intresset för att cykla säkrare ökar samtidigt som riskerna för cyklister i trafiken har ökat.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Idesign har med industridesign­kompetens tagit fram koncept på en produkt som förenklar möjligheten för cyklister att ha uppsikt bakåt i trafiken med syftet att förbättra säkerheten. Vi har gjort detta arbete i samarbete med Andreas Lif som gjort sitt examensarbete hos Idesign som en del i detta projekt. Andreas har gjort en djuplodande research och ett designkoncept som bygger på att trafiken bakom cyklisten visas på dennes mobiltelefon som är fixerad på styret.

Detta dokument ska kunna användas som ett diskussionsunderlag för att bedöma nyttan, användarintresse eller eventuella tillverkares intresse att utveckla produk­ter utifrån.

Man kan också se över behov av regelverk för att höja säkerheten för cyklister. Till exempel har våra undersökningar visat att hörseln ett av de viktigaste instrument­en för säker cykling. Musik i hörlurar samtidigt som man cyklar i tät trafik försäm­rar uppmärksamheten och ökar risken för trafikolyckor markant.

Se bakåt som cyklist

Cykelpendling ökar i storstadsmiljöer, farterna ökar, trängsel och med det säker­hetsriskerna. Att skaffa sig uppsikt bakåt som cyklist i tät trafik kan skapa farliga situationer i samband med att man vrider huvudet eftersom det blir på bekostnad av att ha uppsikt framåt. Det är ingen tillfällighet att det finns behov av backspegel på andra fordon, men just cykel och 30-moppe är undantaget.

Vi förstår anledningen i att cykling ska spegla enkelhet, i fordon och utrustning inte minst. Backspegel tillhör en historia som anknyter till de riktigt unga cyklister­nas önskan om att likna MC o moppe. Precis som stingpinne, är den ursprungliga backspegeln för stor och klumpig för att accepteras av dagens cyklister.

Trots det finns behovet där; det kan vara en avgörande säkerhetsfaktor att kunna se bakåt när man cyklar.

Om cyklister upplever ökad säkerhet med den här typen av utrustning kan det bidra till ökat intresse för en potentiell grupp som inte riktigt vågar använda cykeln idag. En spegel eller ny teknik skulle kunna bidra till det.

Ett vanligt svar bland cyklister är att man vill ha en så ren och enkel lösning som möjligt. Den vanligaste preferensen är att lita på hörseln vad som händer bakom. Vi har därför även tittat på en möjlighet att minska fartljud från hjälmens band som kan störa perceptionen.

Resultat

Genom en användarcentrerad research- och designmetod har vi kunnat förstå mer om cyklisters behov när det kommer till att kunna se bakåt i trafiken. Fördelar och nackdelar kring befintliga backspeglar och vad som önskas av användaren för att sådan typ av utrustnings ska bli använd har undersökts och sammanställts. Insikterna vi kommit fram till har översatts till en kravspecifikation som varit till hjälp då olika designkoncept tagits fram och utvärderats.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Idesign Partners Sweden AB, Stockholm, Johan Larsvall e-post johan.larsvall@idesign.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/19838 "Uppsikt bakåt för säkrare cykling"

Projektet utfördes under hösten 2016 tom våren 2018. Projektet slutrapporterades april 2018.

Slutrapport: Klart bakåt – idéer på koncept för att skydda cyklister mot skador (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)