Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huvudskydd för fotgängare

Fallolyckor i trafikmiljön är ett stort och allvarligt problem som hittills inte har uppmärksammats i någon större utsträckning. Fotgängare utgör cirka en tredjedel av alla som skadad i trafikmiljön, och är därmed den mest utsatta trafikantgruppen.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Enligt en sammanställning av Wright & Laing (2012) har studier visat att:

  • Minst hälften av de fallrelaterade dödsfallen bland äldre orsakas av TBI (Traumatic Brain Injury)
  • Fallrelaterade TBI ökade över 25 % mellan 1989 och 1998.
  • Risken att drabbas av fallrelaterad TBI ökar kraft med stigande ålder; personer över 85 år är dubbelt så ofta inlagda för vård på grund av fallrelaterad TBI jämfört med de som är 75-84 år och över sex gånger så ofta som de som är 65-74 år.

På grund av en åldrande befolkning kommer antalet fall att öka om inte problemet adresseras. Genom ökad användning av stötdämpande huvudskydd finns en potential att minska de fallrelaterade huvudskadorna.

Syftet med detta inledande projekt är att:

  • Kartlägga och köpa in stötdämpande hattar/mössor som idag finns på marknaden.
  • Definiera en lämplig provmetod för dessa huvudskydd.
  • Utföra tester på de inköpta huvudskydden för att mäta och jämföra deras stötdämpande egenskaper.
  • Undersöka hur huvudskydden är konstruerade.
  • Undersöka om det finns några patenterade lösningar.
  • Ge förslag på olika material/tekniker som skulle kunna ge en god skyddande effekt vid huvudislag i samband med fall från stående höjd.

Resultatet från denna studie kommer ligga till grund för ett fortsättningsprojekt med målet att ta fram ett huvudskydd för gångtrafikanter för att reducera risken för fallrelaterade huvudskador.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Huvudskydd för fotgängare (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/23793 ”Huvudskydd för fotgängare”

Projektet slutrapporterade oktober 2019.