Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Egenskaper för energiupptagande material vad gäller kroppsskydds samt ytors material

För att lyckas med uppsatta mål angående klimat, framkomlighet och folkhälsa behöver antalet cyklister och fotgängare öka.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Grundläggande för denna ökning är att ökningen kan ske säkert samt att cyklisternas hastigheter kan hållas tillräckligt höga för att attrahera pendlarna.

I motorfordon sitter trafikanterna fastspända och dessutom inbäddade i krockskydd och airbags. De material som används är designade för att tåla höga kollisionshastigheter, ha tillgång till elektricitet, bära en hög vikt samt verka på en stillasittande människa. Gatumiljön som utgör cyklisters och fotgängarnas kupé är annorlunda utformad då den fyller många andra funktioner än dessa trafikanters säkerhet.

Syfte med detta projekt har varit att undersöka vilka material som har störst potential att inkorporeras i kroppsskydd för cyklister och fotgängare.

Resultaten visar att en kombination av mikroporositet och skjuvhårdnande egenskaper anpassade till relevanta islagshastigheter är gynnsamt vid framtagande av material lämpliga som skyddsutrustning för fotgängare och cyklister.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Egenskaper för energiupptagande material vad gäller kroppsskydds
samt ytors material (pdf-fil, 770 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: RISE Research Institutes of Sweden Viveca Wallqvist, e-post: viveca.wallqvist@ri.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/18920 ”Egenskaper för energiupptagande material vad gäller kroppsskydds samt ytors material”
Projektet startades sommaren 2016 och slutrapporterades augusti 2018.