Mätmetod för icke verbal kopplingsgrad i interaktionen förare - fordon

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Projektets syfte var att genomföra försök i personbilssimulator för att utvärdera en mätmetod. Metoden används för numerisk bestämning av fordonsförarens kontroll på en undermedveten mikronivå (sensorisk/motorisk) och därigenom få ett dynamiskt mått på förarens vakenhet och kognitiva kontrolltillstånd. Resultaten visar på goda korrelationer mellan försökspersonernas skattning och mätmetodens beräknade värde.


Simulatorstudie VTI - algoritmer (pdf-fil, 292 kB, öppnas i nytt fönster)
Simulatorstudie VTI - tillägg (pdf-fil, 325 kB, öppnas i nytt fönster)
Slutrapport, mätmetod för icke verbal kopplingsgrad (pdf-fil, 231 kB, öppnas i nytt fönster)
"Active Attention", mätmetod för icke verbal kopplingsgrad (ppt, 338 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001: 25041 "Interaktion förare - fordon")

Projektet slutrapporterades februari 2003.