Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betydelsen av användning av bil med automatisk växellåda – en jämförelse mellan yngre och äldre bilförare

Yngre förares körförmåga förbättras bara obetydligt när de kör en bil med automatisk växellåda jämfört med en manuellt växlad bil. En tidigare studie har visat att äldre förares körförmåga förbättras med automatisk växellåda.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonen. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Mobilitetscenter har tidigare genomfört projektet ”Betydelsen av användning av automatisk växellåda för äldre bilförare” och där påvisat att körbeteende och utförande vid körbedömningar i stor utsträck-ning påverkades av vilken typ av växellåda som användes. För att kartlägga om detta gäller enbart för äldre bilförare eller är allmängiltigt har en ny undersökning genomförts med en yngre försöksgrupp.

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka om automatisk växellåda påverkar körningen positivt även hos yngre bilförare (30-50 år). Sker i så fall denna positiva påverkan på samma sätt hos dem som för äldre?

Körning i manuellt växlad bil och bil med automatisk växellåda

32 personer, 18 män och 14 kvinnor, samtliga aktiva bilförare körde en förutbestämd slinga i manuellt växlad bil och i bil med automatisk växellåda. En arbetsterapeut från Mobilitetscenter bedömde körningen praktiskt vid varje körtillfälle. Efter körningarna svarade deltagarna på ett frågeformulär. Genom svaren kartlades den skillnad deltagarna upplevde mellan att köra en manuellt växlad bil jämfört med en bil med automatisk växellåda. Resultaten från denna grupp bilförare har jämförts med resultaten från ”äldregruppen” i tidigare projekt.

Liten effekt av automatisk växellåda hos yngre förare

Användning av automatisk växellåda hade liten effekt på körbeteendet hos de yngre deltagarna i studien. Studien kan inte påvisa samma dramatiska förbättring som för ”äldregruppen”. För samtliga deltagare förbättrades dock kapaciteten för distraktion och säkerheten i korsningar vid bilkörning med automatisk växellåda. Trots att ”yngregruppen” inte upplevde att bilkörningen underlättades av automatisk växellåda ansåg båda grupperna att automatisk växellåda skulle vara bästa valet vid ett bilbyte.

Automatisk växellåda bra för äldre bilförare

Användning av automatisk växellåda framstår som ett enkelt sätt att förbättra mobilitet och trafiksäkerhet för äldre bilförare.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapporten, Betydelsen av användning av bil med automatisk växellåda (pdf-fil, 2,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Ingrid Bolin och Helena Selander, Mobilitetscenter, Tfn: 031-22 05 90,
E-post: ingrid@mobilitetscenter.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2009:7516)

Projektet slutrapporterades i januari 2010