Slutförda projekt

Sedan 1988 har cirka 800 projekt fått bidrag från Skyltfonden. Här presenterar vi projekt som är genomförda och slutredovisade.

Kontaktuppgiften är angiven av utföraren vid projektets genomförande och avslut. Trafikverket ansvarar inte för kontaktuppgifternas beständighet eller relevans. Trafikverket är inte heller huvudägare och ansvarig för projektet, utan det är den kontaktperson eller den organisation kontaktpersonen företrätt vid projektets genomförande. Vänd dig i första hand till denne för ytterligare information.

Välj mellan projektkategorierna nedan: