Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fält med vindkraftsverk, i bakgrunden solnedgång över havet

Mål och inriktning för klimatarbetet

Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser. Det svenska klimatmålet ansluter sig till 2-gradersmålet.

Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 kom världens länder överens om att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader Celsius, jämfört med förindustriell nivå, och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning kräver att de globala utsläppen når netto noll någon gång i mitten av seklet.

Transportsektorn måste bidra till att klimatmålen uppfylls. Det innebär att transportsystemet behöver bli energieffektivare och att fossilberoendet måste brytas. Sveriges klimatpolitik kommer till uttryck i det klimatpolitiska ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatmål

Enligt det långsiktiga klimatmålet, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål för inrikes transporter ska växthusgasutsläppen, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010.