Vanliga vägmärken för enskilda vägar

Här ser du vanliga vägmärken för enskilda vägar.

Vid anslutning mot allmän väg eller annan enskild väg

VäjningspliktStopplikt

Väjningsplikt och stopplikt

För att de här vägmärkena ska sättas upp krävs ett beslut från länsstyrelsen. Vägföreningen kan själva ansöka via länsstyrelsens hemsida. Väghållningsmyndigheten (Trafikverket eller kommunen) sätter upp och underhåller sedan vägmärkena.

Vägmärken utmed enskild väg

Begränsad fordonsbredd, längd, bruttovikt, axeltryck och boggitryck

Väghållaren beslutar, bekostar, sätter upp och underhåller vägmärkena. Om vägen får statligt bidrag, ska väghållaren rapportera utmärkningen av förbud till Trafikverket. Det statliga bidraget kan påverkas om vägen inte hålls öppen för allmän trafik.

Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet

Vägmärket kräver fysiska åtgärder exempelvis farthinder alternativt kan märket användas som komplement då det finns en fara som man varnat för med varningsmärke.

Vägvisare

Vägvisare

Trafikverket bekostar, sätter upp och underhåller en vägvisare i varje riktning för trafik på allmän väg där Trafikverket är väghållare. Trafikverket kan sätta upp fler vägvisare om det är nödvändigt. Vid allmän väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Den enskilde väghållaren bekostar, sätter upp och underhåller vägvisning inne på den enskilda vägen.

Järnvägsmärke

Järnvägsmärken

Innehavaren av järnvägen eller spårvägen bekostar, sätter upp och underhåller järnvägsmärken.

Avståndskyltar samt varningsskyltar vid järnvägsövergång

Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen) bekostar, sätter upp och underhåller vägmärkena.

Läs mer om vägkrön med risk för fastkörning i plankorsningar

Förbud mot att stanna och/eller parkera fordon, hastighetsbegränsningar och förbud mot fordonstrafik

Inom tättbebyggt område
Kommunen beslutar, sätter upp och underhåller vägmärkena.

Utanför tättbebyggt område
Länsstyrelsen beslutar. Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen)  sätter upp och underhåller skyltarna.

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjurFörbud mot ridning

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur och förbud mot ridning

Inom tättbebyggt område:
Kommunen beslutar.

Utanför tättbebyggt område:
Länsstyrelsen beslutar.

Väghållningsmyndigheten (Trafikverket eller kommun) sätter upp och underhåller vägmärkena. (Om det krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket.)