Foto på en röd stuga.

Utbildning för styrelseledamöter i vägföreningar

Grundkurs i enskild väghållning

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bjuder in enskilda väghållare till utbildning för styrelseledamöter tillsammans med Trafikverket.

Kursens mål är att deltagarna efter denna kurskväll ska ha god kännedom om formella grunder vad avser: styrelsefrågor, väg- och trafiktekniska frågor, statsbidragsfrågor, lagar och förordningar.

Nu kan du boka kurser

  • 2022-03-15 Online (digital)
  • 2022-03-24 Online (digital)

Läs mer och boka på https://www.revriks.se/kurser/