Asfaltering av liten väg. Foto: Ulrika Ahlberg, Trafikverket

Särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg

Trafikverket har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls- och upprustningsåtgärder.

Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag:

 • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
 • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus 
 • Omläggning av vägsträcka
 • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
 • Ombyggnad eller reparation av bro
 • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög.

Observera följande:

 • Det går bara att söka bidrag för de väghållare som erhåller årligt driftbidrag.
 • Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor (exklusive moms).
 • Väghållaren måste inkomma med ansökan innan beslut om bidrag kan lämnas.
 • Bidrag beviljas i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad.
 • Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag. Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

Om du har frågor angående detta så kontakta gärna er utredare på Trafikverket.

Har du allmänna frågor om enskilda vägar kontaktar du Trafikiverkets kontaktcenter, se kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Ansöker gör du på sidan "Enskilda vägar – E-tjänster och blanketter".

Enskilda vägar – e-tjänster o blanketter

Nedan kan du titta på en film som beskriver hur en väghållare fått särskilt driftbidrag för att byta en vägtrumma.