Asfaltsväg i sommarsol. Foto: Kerstin Ericson

Låg friktion på sommarvägar

Bristande friktion på sommarvägar kan uppstå när vi lägger ny beläggning, men det kan även förekomma vid regn och värmeböljor. Det är viktigt att du som väghållare informerar trafikanterna om kända brister.

Att en väg kan bli hal på vintern är självklart, men även en sommarväg kan få lägre friktion under vissa omständigheter.

Väderrelaterad halka

Vid rejäla värmeböljor eller snabba väderomslag kan bindemedlet i vägen mjukas upp, utvidgas och stiga upp i vägytan som fläckar eller blödningar. Det kan göra att vägbanan blir hal. Även regn minskar friktionen på vägen och kan dessutom orsaka vattenplaning.

En gul lastbil med en lång arm som sprutar asfalt ner i ett hål i vägen.
Snabellagning, en vanlig metod för att fylla igen hål i vägen.

Halka på grund av löst grus

Det kan vara flera orsaker till att det finns löst grus på vägen:

  • Beläggningsarbete

    Olika tankbeläggningsåtgärder, till exempel fläckvis försegling eller snabellagning av potthål och sprickor, kan orsaka löst grus på vägen. Det gäller även heltäckande förseglingar och ytbehandlingar. En viss mängd löst grus förekommer alltid i samband med dessa typer av beläggningsarbeten och det är därför viktigt att varna och informera trafikanterna.
  • Grus från vägkanten har kommit upp på vägen

    Halka på grund av löst grus kan även uppstå när trafiken dragit upp grusmaterial på vägen från vägkanten. Risken är störst i innerkurvor.

  • Vinterns sandningsgrus ligger kvar

    Under tidig vår kan grus från vinterväghållningen ligga kvar på vägen, innan väghållaren har hunnit sopa upp det.

Informera omedelbart om bristande friktion

Om någon uppmärksammar dig som väghålllare på att vägen har bristande funktion, ska du omedelbart se till att informera trafikanterna genom skyltning eller på annat sätt. Använd varningsmärke A10 "Varning för slirig väg", och kombinera med tilläggstavla vid behov. Det är också viktigt att du kommer ihåg att skylta vid snabellagning eller andra beläggningsåtgärder.