Blomlådor som farthinder i Nygårdarna Borlänge. Foto: Thomas Sahrin

Farthinder på enskild väg

Farthinder används för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor. Farthinder bör medföra så pass stor olägenhet att fordonsförare som kör i hög fart känner obehag.