Traktor som slår gräs i dike längs vägen och vägrensblommor i förgrunden av väg med röd bil. Foto: Mostphotos, Lars-Olof Rosell och Bo Maltanski, Trafikverket

Röjning och slåtter

Du som är väghållare ansvarar för att vägarna röjs regelbundet. Det krävs både för trafiksäkerheten och för att inte hindra vattenavrinning och upptorkning.

Det är viktigt att röja regelbundet för att ta bort växtlighet som hindrar sikten i till exempel kurvor. Dessutom kan växtlighet från vägkanter och diken hindra vattenavrinning och upptorkning.

Som väghållare bör du tänka på att:

  • röja inom vägområdet eller till minst 2 meter från vägkanten
  • röja för att få fri sikt i kurvor och vid väganslutningar
  • ta bort grenar som skjuter in över vägbanan, så att den fria höjden blir minst 4,6 meter
  • kontakta markägaren innan du påbörjar arbetet
  • röja fram till tomtgränsen när du röjer vid en tomtmark.

För att inte försvåra röjningen bör du sätta upp stängsel och liknande utanför vägområdet. De bör inte stå närmare vägkanten än cirka 2 meter.

När ska röjningen göras?

Du bör röja på eftersommaren för att undvika rotskott. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå bör du röja med en slaghack med "enkeldrag" varje år och komplettera med "dubbeldrag" vartannat år. Du bör dock siktröja varje år för att få en trafiksäker vägmiljö.

Illustration grensågning