Traktor som kör på skogsväg. Foto: Hans Svensson, Mostphotos

Barmarksunderhåll på grusväg

En grusväg kan behöva grusas om av flera anledningar. De vanligaste är att tjockleken på slitlagret har blivit otillräcklig eller att slitlagret har fått fel sammansättning.

Slitlagret bör totalt vara omkring fem centimeter tjockt. Då finns det tillräckligt mycket material när vägen ska hyvlas eller sladdas. Den tjockleken anses också räcka för att slitlagret ska hålla för slitaget från trafiken.

Slitlagret kan få fel sammansättning genom att finmaterial har dammat bort eller genom att bilhjulen fått stenpartiklar att sprätta bort ur det öppna slitlagret. Dessutom bryts gruslagret ned kontinuerligt genom att bilhjulen krossar de övre kornen. På det sättet uppstår det brist på stenmaterial och överskott på sand. Även då vägbanan hyvlas eller sladdas bryts materialet i slitlagret ned. Vanligen använder man grus eller bergmaterial med en största partikelstorlek av 18 mm (grus sorten 0–18). Vägbanan ska vara fuktig när den grusas, eftersom nytt material då lättare kan blandas in i det befintliga slitlagret. Lämplig tidpunkt är därför på våren direkt efter tjällossningen.

Hyvling av vägbanan

Vid hyvlingen formas vägbanan så att den får rätt lutning i sidled (tvärfall och skevning). Detta är viktigt bland annat för att vattnet ska kunna rinna av. Hyvlingen behövs också för att slitlagerytan ska hållas jämn. Vidare blandas grusmaterialet vid hyvlingen. Det ger slitlagergruset en homogenare sammansättning, vilket gör att vägen blir mera välbunden. Hur mycket gruset i slitlagret separerar genom trafikens inverkan beror till stor del på hur det är sammansatt.

Vägbanan måste vara lagom fuktig då den hyvlas. Allra bäst är det att hyvla vägen direkt efter tjällossningen, när vägen börjar stabilisera sig men fortfarande är fuktig eller dagen efter ett regn. Om vägen är för torr när den hyvlas ökar nedkrossningen av grusmaterialet. Dessutom separerar då gruset vid hyvlingen, så att finmaterialet hamnar i botten och det grövre ovanpå. Det gör slitlagerytan dåligt sammansatt och dåligt bunden med mycket löst grus. Laga gärna djupa hålor med stenrikt krossgrus någon dag före hyvlingen.

En välbunden väg är trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan man minska underhållskostnaderna på vägen.