Information enskild väghållning

Enskilda vägar har fått en allt större betydelse för boende på landsbygd, näringslivet och för det rörliga friluftslivet. På de här sidorna beskriver vi hur du sköter din väg på bästa sätt samt vilka bidrag och utbildningar som finns.

De senaste åren har det blivit allt fler och tyngre fordon på de enskilda vägarna, inte minst inom jord- och skogsbruket. Det har ökat slitaget på både vägar och broar betydligt. Fordonens storlek och tyngd ställer också större krav på framkomlighet och tillgänglighet under både sommar och vinter.

För att hålla nere driftkostnaderna är det viktigt att du som väghållare vet när det är lämpligt att göra olika underhållsåtgärder för att få bäst effekt. Vi har därför samlat sådan information här, som ett komplement till de råd och stöd du kan få vid personlig kontakt med Trafikverket.

De sex översta sidorna i menyn handlar om hur du sköter drift och underhåll på vägen på bästa sätt. Sidorna nedanför innehåller övrig information om enskild väghållning.

Vår förhoppning är att informationen på de här sidorna ska hjälpa dig att kunna hålla dina drift- och underhållskostnader på en låg nivå, trots att kraven på framkomlighet från olika trafikantgrupper har ökat.