vattendroppen på ett grönt blad.

Fossilfri transportsektor – information och kunskap

Trafikverket har i uppdrag att öka berörda aktörers kunskap om hur transportsektorn kan reducera utsläppen av växthusgaser. Den årliga resultatkonferensen för transportsektorns klimatmål, Grönt ljus 2030, är en av aktiviteterna.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, med undantag för inrikesflyg, ska minska med 70 procent till år 2030. År 2045 ska transportsektorns utsläpp vara klimatneutrala. Med nuvarande insatser når vi halvvägs till 2030-målet enligt Trafikverkets beräkningar. För att nå klimatmålen genomför Trafikverket flera informations- och kunskapshöjande insatser tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

Insatser som pågår åren 2019–2022 via regeringsuppdraget:

  • Grönt ljus 2030, transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045. Konferensen direktsänds och bjuder på inspiration, resultat och goda exempel.
  • I samband med Grönt ljus 2030 publiceras en resultatredovisning som sätter fokus på åtgärder som ger stor klimatnytta, och som kan användas av berörda myndigheter och andra aktörer i den egna planeringen och verksamheten.
  • Arena för transporteffektiv stadsmiljö. Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning skapar vi förutsättningar för att skala upp åtgärder och öka takten i arbetet med att nå klimatmålen. Arenan erbjuder webbinerier inom olika kunskapsområden.
  • Tillsammans med andra parter ska vi genomföra insatser för att öka kunskapen om att äga och köra eldrivna fordon. Särskilda insatser ska göras mot bilhandlare och aktörer med verksamhet som riktar sig till trafikanter längs större vägar.
  • Informations- och kunskapshöjande åtgärder som bidrar till att utveckla kommuners och regioners arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingar inom transportinfrastrukturområdet.

Läs hela regeringsuppdraget (pdf, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Resultatredovisningar

2022 - Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid (Trafikverkets publikationsdatabas)

2021 - Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid (Trafikverkets publikationsdatabas)

2020 - Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid (Trafikverkets publikationsdatabas)

2019 – Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid (Trafikverkets publikationsdatabas)

Slutrapport

Slutrapport: Informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området omställning
av transportsystemet till fossilfrihet (pdf, 392 kB)