Personer som står på scen med åhörare i publiken

Moderatorn Erica Kronhöffer (längst till vänster) samtalar med delar av JBS styrelse: ordförande Lena Erixon, Green Cargos vd Ted Söderholm, SJ:s vd Monica Lingegård, Trafikverkets gd Roberto Maiorana och Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Högt i tak på järnvägsbranschens strategikonferens

Höst betyder strategikonferens för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. På agendan fanns bland annat effektiv kapacitetsanvändning och strategi för datadelning – samt givetvis också tågplanering och MPK.

Ungefär 90 deltagare från JBS olika medlemsföretag och -organisationer hade samlats på anrika Nalen i Stockholm. Ordföranden Lena Erixon konstaterade att tågplan 2022 varit en rejäl utmaning, ja nästan något av ”en perfekt storm”: bemanningsproblem efter pandemin, sprickor i rälsen som orsakade tågstopp utöver det planerade, och införandet av nya planeringssystem hos både Trafikverket och SJ.

– Positivt är att det fortfarande är stor efterfrågan på tågtrafik – i alla fall än så länge. Det är ett utmanande år, men vi kan åtgärda de här problemen tillsammans, sa Lena Erixon och citerade sin styrelsekollega Ted Söderholm, vd Green Cargo: ”Det är som att renovera huset och bo kvar”.

Ted lade till att renoveringen är helt nödvändig och att vi alla nu behöver bli världsmästare på projektledning och samverkan. SJ:s vd Monica Lingegård funderade på om man kunde ha förutsett den snabba tillbakagången av resenärer och utbildat fler lokförare under pandemin.

Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör, är inte nöjd med 2022. Samtidigt har det aldrig genomförts så många arbeten i spår som detta år. Alla parter utvecklas och går igenom stora förändringar – och T23 kommer att bli bättre.

Flera framhöll att en enad front för varumärket järnvägen är viktigt – men att varje aktör har sitt respektive ansvar och att det måste vara tydligt definierat. Styrelsen var öppen med att det finns målkonflikter och att alla kan behöva offra några heliga kor. Samtidigt tyckte man att det blivit högre i tak och att saker kommit upp till ytan. Något annat som återkom var behovet att bygga in marginaler och högre nivå av riskhantering – inte utgå från best case scenario i planeringsprocessen.

Effektiv kapacitetsanvändning högaktuellt tema

Stärkt branschsamverkan fick i våras i uppdrag av JBS att ta fram en strategi för effektiv kapacitetsanvändning. Hittills har två tankesmedjor hållits, dels om optimerad kapacitet i fastställd tågplan, dels om nya grepp för bättre användning av tid i spår. Ihop med publiken diskuterades bland annat hur data används för att planera underhåll, och att man i högre grad kan samordna arbeten till samma servicefönster eller planerade avbrott.

Publikdeltagera på konferens lyssnar på föredrag
Några av deltagarna i publiken på JBS strategidag. 

Som Trafikverkets Kenneth Håkansson, en av presentatörerna, lite retoriskt formulerade det: – Om man behöver smörja en nästan uttjänt växel väldigt ofta är det kanske bättre att byta ut den lite tidigare när man ändå håller på i anläggningen?

En av de heta potatisarna (eller elefanten i rummet, men i så fall en synlig sådan) var MPK, Trafikverkets nya system för marknadsanpassad kapacitetsplanering – alltså det nya tågplaneringssystemet.

– Fyra ibruktagningar är gjorda, berättade Mats Berlin, avdelningschef för trafikplanering och tillika projektsponsor. Vi har haft utmaningar, bland annat med långa svarstider i systemet. Vid tågplaneskiftet i december ska systemet vara fullt implementerat i trafikplanering och trafikledning, och tågplan T23 och kompletterande ansökan ska vara genomförd. Vi har en förhöjd beredskap och är verkligen på tårna. De kritiska dygnen är det 24/7-verksamhet hos oss. Det här är en genomgripande förändring för hela branschen, och då är både fokus och oro naturligt.

Efter MPK-starten tas erfarenheterna från T23 in till MPK T24, där många manuella ”work arounds” från den första sjösättningen ska elimineras.

Jämförelser med flyget dök upp och någon undrade om man kan uppnå att sälja biljetter ett år i förväg. Mats sa att en sådan vision ligger några år bort och bygger på tidigareläggning av hela processen. Det kan bli möjligt, men i nuläget är MPK:s målbild 18 veckors framförhållning.

Styrelsen reflekterade bland annat över behovet av planering och kommunikation långt i förväg vid längre avstängningar – men att det samtidigt kan vara bra för att skapa förståelse hos kunderna, och för effektivare spårarbeten.

Rapporter från JBS-initiativen

En man på scen presenterar en modell på storskärm
Staffan Sporre från TTT med solfjädermodellen (hypotetiska värden). 

Dagen innehöll också korta nedslag hos de pågående tre initiativen inom JBS. Först ut var Staffan Sporre som berättade om läget inom TTT, Tillsammans för tåg i tid. Han visade bland annat upp en solfjädermodell för punktlighetspotential, och lämnade en cliffhanger om ett ”sjukt spännande” samarbete med bland andra KTH.

Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation, UBTR, representerades av Caroline Wahlgren som berättade att den största utmaningen är information till resenärer i stört läge. Ersättningsbussar fungerar till exempel olika på olika håll; det kan vara en planerad eller akut åtgärd. Där behövs mer samverkan för att samma förväntningar ska kunna råda oavsett var i landet man är.

Det tredje initiativet är kompetensförsörjning, där JBS har ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för att locka talanger till branschen. Moa Bäckstedt berättade att en guidebok är levererad till branschen för vidare spridning, och visade tre filmer som snart kommer att kunna delas i sociala medier.

Datadelning utmaning och framgångsfaktor

Större delen av eftermiddagen var vikt åt nästa strategipass. Britt-Marie Olsson är med i TTT, men har också ett specialuppdrag som interimfunktion för JBS Datadelning, som bland annat ska föra ihop och snabba upp tempot i utvecklingen. Tågkartan, där resenärer kan se tågen i realtid, är ett exempel och den finns nu även tillgänglig i ett API.

Järnvägen har inte kommit lika långt som flyget i datadelning och det beror bland annat på större variationer, såsom spridning i hastighet vid olika tidpunkter. Det finns också en del att göra i form av ordning och reda. Vad händer när man delar data och presenterar det i ny skepnad? Här kommer till exempel avtalsklausuler och GDPR in och det finns behov av gemensamma standarder och rutiner. Ett första steg är att få alla tågrörelser på plats med positioner, och då helst GPS som är mest exakt.

Filip Åsblom på scen
Filip Åsblom från Digital tvilling talade om utmaningar och möjligheter med datadelning. 

Styrelsen var överens om att mer datadelning verkligen behövs – inte minst för de som branschen är till för, det vill säga resenärerna och godsköparna.

– Datadelning ger bättre beslutsunderlag för att förbättra våra tjänster, framhöll bland andra Henrik Dahlin, MTR. 

Den 1 december kommer en rapport utifrån vilken JBS ska fatta beslut om hur arbetet om datadelning ska drivas vidare. I rapporten kommer även inspel från strategidagens grupparbeten att komma med – det sista som hände på strategidagen. Olika bord fick nämligen fundera över frågor om antingen effektiv kapacitetsanvändning eller datadelning.

När dagen gick mot sitt slut berömde flera konferensdeltagare stämningen och takhöjden i diskussionerna.

– Det finns en värme och ett fokus på frågorna i lokalen som inte riktigt funnit förut, sa Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Det tyckte också JBS ordförande Lena Erixon och dagens moderator Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo, när de avrundade dagen.

– Vi har fått många bra exempel på hur vi ska ta oss framåt för en bättre leverans, sa Lena Erixon. Nu gäller det att testa och växla upp i nästa steg så att vi blir lite skarpare, lite tydligare och mer konkreta. Att prata om det är enda sättet framåt. Andra europeiska länder har imponerats av att vi har det här forumet.


Vad tyckte du om dagen?

porträttbild Lars Redtzer, Byggföretagen
 

Lars Redtzer, Byggföretagen:
– Bra dag, och bra att träffas. I rummet finns alla kategorier som krävs för att lösa de utmaningar vi har. Vi har mycket bra på gång, men måste få ut resultaten brett i verksamheten, och då krävs systematik. Inom datadelning är det positivt att vi tar in andra kompetenser, till exempel matematiker, som bidrar med nya perspektiv.

 

 

 

Porträttbild Britt-Marie Olsson, SJ
 

Britt-Marie Olsson, SJ:
– Att prata kapacitet på förmiddagen och datadelning efter lunch gav en bra röd tråd. Paneldebatterna blev mer levande med fler från styrelsen åt gången. Jag är tacksam för inspel från deltagare och grupparbeten till arbetet med JBS Datadelning. Sedan vill jag berömma moderatorn som band ihop frågeställningarna på ett utmärkt sätt!

 

 

 

Porträttbild Stephan Ray, Green Cargo
 

Stephan Ray, Green Cargo:
– Dagens teman går hand i hand – med datadelning kan vi effektivisera järnvägens kapacitet. Sen när MPK rullar öppnas en värld av möjligheter, till exempel vid en plötslig förfrågan att köra en stor mängd gods eller större sällskap resenärer på järnväg. Då kan vi snabbare se om det är möjligt, och flexibelt erbjuda en attraktiv transport.

 

 

 

Porträttbild Maria Hägerdal, Jernhusen
 

Maria Hägerdal, Jernhusen:
– Otroligt bra diskussioner! Resenären struntar i vem som äger den information de vill ha när de reser. Vi har kommit långt i vissa frågor och är på väg att bli en modernare bransch.  Vi har fortfarande arbete kvar att göra för att tilltala en yngre generation men vi är på god väg.