Porträtt Catharina Elmsäter-Svärd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd om samverkan och utveckling

I en serie artiklar får vi träffa företrädare från JBS styrelse. Den här gången är det Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, som ger sin bild av samverkan kring järnvägens framtid och utveckling.

– Satsningar på transportinfrastruktur är avgörande om Sverige ska kunna ställa om till att bli långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt. Samhället måste byggas ihop. En god samverkan mellan oss parter i järnvägsbranschen skapar goda förutsättningar för att åstadkomma ett mer tillgängligt, punktligt och hållbart färdsätt – både för oss själva och det vi vill frakta.

Stärka utbildningsstrukturerna

– Rätt utbildningar och europeiskt samarbete kan bidra till att lösa järnvägens kompetensbrist. På JBS-styrelsemöte i december diskuterades bland annat Järnvägscollege och europeiskt samarbete. Vi vill att järnvägens kompetensförsörjning ska stärkas genom Järnvägscollege för att stärka utbildningsstrukturerna i järnvägsbranschen. Sveriges järnvägsnät är i stort behov av att repareras och rustas upp och kapaciteten för både gods- och persontrafik måste öka. Därför bör en satsning riktas mot nya jobb, men för att hitta rätt kompetens behövs även rätt utbildningar.

– En annan bidragande faktor för att motverka kompetensbristen är det pågående arbetet på europeisk nivå samt etablerandet av nationella excellensområden som ska samverka mellan forskning, innovation och kompetensförsörjning.

Cement och digitalisering

– Även cement och digitalisering är avgörande komponenter för järnvägens utveckling. Inom en snar framtid kan Sverige stå inför ett omfattande byggstopp på grund av cementbrist. Eftersom cement är en bas för allt byggande, så drabbar det även ny järnväg. Byggföretagens analys visar att det skulle få stora konsekvenser för både infrastrukturprojekt och bostadsbyggande. Många jobb skulle hotas, både i bygg- och anläggningsbranschen och andra direkt påverkade branscher, och ett byggstopp skulle medföra ett investeringsbortfall på över 20 miljarder kronor, per månad.

– Digitaliseringen är av största vikt för järnvägens utveckling. Den är på god väg, men möjligheterna som digitaliseringen ger måste tydliggöras; till exempel vad gäller underhållet av järnvägen, dess planeringsprocesser och riskhantering. Kundperspektivet är en annan aspekt, där upphandlingsmodellerna måste uppdateras; man kan inte bara upphandla till lägsta pris utan det behöver även läggas in kvalitetsparametrar.

– Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass och där spelar järnvägen en viktig roll, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det här är Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder cirka 3 800 medlemsföretag i bygg- och anläggningsbranschen, däribland järnvägsentreprenörer som arbetar med underhåll och utveckling av järnvägen.