Glad ung kvinna på tågperrong
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny kunskap bidrar till bättre komfort för tågpassagerare

En ny indikator för att mäta hjulets och rälsens geometri har utvecklats inom In2Track2, en del av Shift2Rail. Resultatet av forskningen ger en bättre passagerarkomfort, mindre förseningar och ökad punktlighet. Inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Matthias Asplund, Trafikverket 

Behovet uppdagades 2016 när trafiken släpptes igenom Hallandsåsen och man fick dålig gång på fordonen vilket ledde till hastighetsnedsättning.  Något bra mått för att utvärdera hjulets och rälens prestanda utifrån komfort-perspektivet fanns inte varför åtgärder inte heller kunde sättas in i rätt tid.

Därför har projektet, tillsammans med SJ och andra företag, utvecklat en helt ny parameter för att löpande mäta hjulets och rälens prestanda i syfte att erhålla bästa möjliga komfort för passagerarna och därmed också förbättrad punktlighet.

– God komfort bidrar till att fler tar det klimatsmarta tåget. Men, det går inte att bara titta på rälen eller hjulet för sig, utan man måste beakta det som ett system som ska fungerar tillsammans,  säger Matthias Asplund, Trafikverket.

 

Forskning som snabbt ger nytta

Pär Söderström, SJ 

Med den nya metoden kan Trafikverket utvärdera spårets förmåga för en god komfort. Mätresultaten ger information om när rälen behöver slipas om. För järnvägsoperatörerna ger metoden signal om när hjulen behöver svarvas om.

– Vi är fantastiskt nöjda med resultaten från projektet. Den nya parametern kommer att hjälpa hela Europa att få bättre komfort på passagerarfordonen. Vi hoppas på att ytterligare integrera resultaten i nästa projekt, säger Matthias Asplund.

Projektet har genomförts tillsammans med SJ.

– Vi har instrumenterat fordon för att mäta passagerarkomforten i drift och delat med oss till Trafikverket med flera som underlag för analyser, berättar Pär Söderström, SJ AB.

Ingemar Persson, DEsolver 

Underlag för analyser har tagits fram och genomförts av företaget DEsolver.

– Det är mycket roligt att få jobba med utveckling som förbättrar komforten på järnvägen och som även gör nytta genom ökad trovärdighet för passagerare, säger Ingemar Persson, DEsolver.

 

 

Parametern som tagits fram heter GIP (Gradient Index Profile) och kommer att användas för att utvärdera räl och hjul i Trafikverket. Detta genom att implementera GIP i befintliga verktyg för att planera underhåll (Optram) och nya (hjulprofilmätare).

Även den tyska järnvägsförvaltaren DB och standardiseringskommission har visat stort intresse för parametern. På kort tid har den kommit med i den tekniska rapporten för standarden för hur man räknar ut hjul och räl parametrar EN 15302. Den har fått ett kapitel i Rapport “CEN/TR 17792:2022 - Railway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Technical report and background information about EN 15302”. Rapporten är utgiven den 2 februari 2022.

– Vi är både glada och smickrade att få vara med i en teknisk rapport som ges ut av standardiseringskommission, det känns som om vi har utvecklat något som hela den Europeiska järnvägssektorn har nytta av, säger Matthias Asplund.

Projektet In2Track2, som är en del av EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail utvecklar lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar där komforten för passagerare är centralt. Påbörjade projekt inom Shift2Rail fortsätter enligt plan. Nya utlysningar sker dock inom det nya partnerskapet Europe´s Rail som även bygger vidare på resultat från Shift2Rail.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png