Denna nyhet är äldre än 6 månader

Europe's Rail officiellt invigt på toppmöte i Paris

Europe’s Rail lanserades officiellt under Europeiska järnvägsbranschens toppmöte den 21 februari i samband med det franska ordförandeskapet för EU. Den första öppna utlysningen inleds i mars 2022 och hela programmet ska pågå i tio år.

Alla deltagare står på scenen med publik framför.
Medlemmarnas delegater. Bo Olsson, andra från höger i övre raden. 

Under ceremonin deltog representanter från Europeiska kommissionen och järnvägssektorn, inklusive Europe's Rail 25 grundmedlemmar, varav Trafikverket är en. Deltagarna uttryckte sina förväntningar på Europas största järnvägsforskning och innovationsprogram som omfattar 1,2 miljarder euro.

Evenemanget inleddes med tal från EU-kommissionären för transport, Adina Vălean och Europeiska kommissionens generaldirektör för mobilitet och transport, Henrik Hololei som sammanfattade några av framgångsberättelserna från det tidigare Shift2Rail-programmet och uttryckte sitt hopp för framtiden. Ceremonin besöktes också av flera av medlemsstaternas transportministrar och kunde ses av tusentals tittare online.

Europe’s Rail accelererar järnvägsinnovationer

Publik som ser på scenen där deltagare sitter och har logotyp på stormskärm bakom sig.
Under toppmötet lanserades Europe's Rail och den nya loggan. 

Kommissionsledamot Vălean menade att "EU-medborgarna behöver en modern, effektiv, pålitlig, flexibel och ekonomiskt överkomligt järnvägssystem. Shift2Rail JU lade grunden för EU:s järnvägsforskning och innovation. Vi hörde just en bra sammanfattning av dessa prestationer som inkluderar ett imponerande antal innovativa och digitala lösningar. Jag räknar med att Europe’s Rail kommer att accelerera ytterligare järnvägsinnovation liksom implementation och introduktion på marken.”

Under evenemanget presenterade Europe's Rail verkställande direktör, Carlo Borghini, den nya loggan. Representanter från alla 25 Europas järnvägsmedlemsföretag bjöds också in på scenen och förklarade sitt engagemang för programmet. Trafikverket representerades av Bo Olsson, programchef för Europe’s Rail. 

– Med partnerskapet Europe’s Rail  kan vi snabba på införande och spridning av projektresultat och innovationer och samtidigt nyttja den enorma potentialen som digitalisering och automatisering innebär för att minska järnvägens kostnader, öka kapaciteten och förbättra flexibilitet och tillförlitlighet. Sammantaget bidrar det till en stark och globalt konkurrenskraftig europeisk järnvägsindustri, säger Bo. 

Europe’s Rail ska leverera ett gemensamt integrerat järnvägssystem med hög kapacitet. Det ska uppnås genom att eliminera hinder för interoperabilitet och tillhandahålla lösningar för fullständig integration som omfattar trafikledning, fordon, infrastruktur och tjänster.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png