På skärmen syns gänget på Klimator som vann juryns pris, med projektledaren Viktoria Bogren längst till vänster (bakom Pontus Gruhs). Framför skärmen: Pontus Gruhs, Anna Lindell och Daniel Ljunglund.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Delad seger i tävling om Aktivt resande

Nu har vinnarna i innovationstävlingen om Aktivt resande korats. Ett pris gick till publikens favorit, det vill säga vinnaren av den öppna omröstningen för allmänheten. Dessutom utsågs den vinnare som bäst uppfyllde juryns kriterier.

Tävlingen, och den innovationsupphandling som legat till grund för att ta fram tävlingsbidragen, handlar om att främja lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt. Lösningarna utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Från idé till nytta

Trots att prisceremonin behövde hållas digitalt lyckades den ändå få ett stänk av glitter och glamour – Trafikverkets projektledare Anna Lindell och kollegan Pontus Gruhs ledde mötet iklädda guldklänning respektive kostym med fluga. Sprättade kuverten gjorde Daniel Ljunglund, chef Inköp och logistik.

– Ni har gjort ett fantastiskt jobb allihop! För att vi verkligen ska få ut nytta till slutanvändarna behöver vi ofta gå via en bra idé till något som går att kommersialisera. Därför är det så bra att jobba med innovationsupphandlingar, konstaterade Daniel Ljunglund.  

Samordnade resor vann publikens gunst

Den öppna omröstningen inbringade totalt 597 röster och därtill tusentals visningar på Twitter, Linkedin och webbsidan. Publikens favorit – med 253 av rösterna – blev Res tillsammans med appen Hit och dit. Förslaget, som utvecklats av Tyréns och IST, ska underlätta vardagslivet genom att smart, sunt, socialt och säkert samordna gemensamma resor till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil.

Några kommentarer som kom in om Res tillsammans via webbformuläret i samband med omröstningen:

”Jag skulle älska att använda den här appen! Så bra, både för att säkra att fler barn kan ta sig till aktiviteter på ett säkert sätt, för att underlätta att föräldrar som inte känner varandra kan få kontakt och för att spara tid genom hjälpas åt / turas om”
”Detta har alla väntat på!!!”
”Hit och dit vill man ju ha! Roligt sätt att få kompisar och enklare att få ihop vardagspusslet.”
”App jag saknat”

Road Status Information för gc-vägar juryns favorit

Juryns pris gick till Klimators förslag RSI Bike, som använder data från smartphones och fordon kombinerat med fasta mätpunkter för att förutsäga behov av drift och underhåll. Kommuners och Trafikverkets entreprenörer kan planera, utföra och utvärdera insatser för att förhindra hala gång- och cykelvägar samtidigt som cyklister och gångtrafikanter informeras om läget på sin gång-och cykel-väg via sina smartphones.

Företagen bakom de båda vinnande förslagen driver nu utvecklingen vidare och vi hoppas att vi kan ta del av tjänsterna inom något år.

Juryns motivering till RSI Bike

”Ett väl genomfört innovationsarbete där ni tagit en ’idé i byrålådan’ och under projekttiden utvecklat denna till ett fungerande verktyg. Trots motgångar i form av pandemi eller regelverk har ni med aldrig sinande entusiasm testat, tänkt nytt och med driv samarbetat med både andra koncept och kommun samt genomfört en pilot som verifierar och utvecklar er grundtanke.

Trafiksäkerhet
Er lösning kan på ett mycket konkret sätt öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och därigenom det säkra aktiva resandet.

Affärsmodell
En trovärdig och genomarbetad affärsmodell borgar för att medborgare i framtiden kan nyttja er lösning!”

Bakgrund

Trafikverket har genomfört en innovationsupphandling om Aktivt resande tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala. I mars 2020 fick fyra förslag forskningsmedel för att vidareutveckla sina idéer mot tillämpning, och det var dessa förslag som nu deltog i tävlingen.