Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt partnerskap för Europas järnväg – Europe's Rail

Nu växlar vi upp arbetet för att öka järnvägens attraktivitet som ett konkurrenskraftig och koldioxidsnålt transportmedel med hög grad av digitalisering och automation.

EU beslutade under våren 2021 att investerar nära 10 miljarder euro för den gröna och digitala övergången. Finansieringen ska matchas av deltagande parter med minst motsvarande investeringar. Inom ramen för Horizon Europe, EUs forsknings- och innovationsprogram för 2021-2027, inrättas ett nytt europeiska partnerskap för Europas järnväg.

Programmet Europas järnväg ska bidra till omvandling av det europeiska järnvägssystemet med ökad automatisering och digitalisering för att åstadkomma ett mer flexibelt och tillförlitligt system. Initiativet bygger vidare på de resultat som tagits fram inom det europeiska partnerskapet Shift2Rail men kommer att växla upp takten och lägga stort fokus på klimat, godstransporter och implementering.

Bo Olsson, Trafikverket.
Bo Olsson, Trafikverket. 

– Vi vill utveckla ett Europa som passar den digitala tidsåldern med en ekonomi som fungerar för människor och ett starkare Europa i världen. I det nya programmet blir det ett ökat fokus på att påskynda utvecklingen och införandet av innovationer i järnvägsnätet så att järnvägen blir mer attraktiv och konkurrenskraftig, berättar Bo Olsson, programchef i Trafikverket.

Arbetet inom Shift2Rail pågår till och med 2023 men växlar gradvis över till programmet för Europas Järnväg. Nya utlysningar sker inom det nya programmet. Trafikverket som är en av grundmedlemmarna i Shift2Rail kommer även att fortsätta sitt engagemang inom Europas järnväg. Kontrakt mellan parterna planeras upprättas under hösten 2021.

En grön affär i en digital tidsålder

Ett övergripande syfte för programmet är att bidra till EUs målsättning om en "European Green Deal". Här omfattas bland annat att flytta en betydande del av de godstransporter som idag går på väg, till järnväg och sjöfart. En annan väsentlig möjliggörare är att öka nyttjandet av digital teknik i järnvägsbranschen som helhet.

– Vi är som bäst i Europa när vi arbetar tillsammans. Det är särskilt viktigt när det gäller att bemästra utmaningarna med den digitala omvandlingen. Den påverkar oss alla och stannar inte vid nationella gränser. Precis som klimatförändringarna. Nu mobiliserar vi resurserna så att vi gemensamt kan utnyttja digital teknik, inte minst i vår gröna övergångs intresse, säger Margrethe Vestager, vice vd för EU-kommissionens målområde ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”.

 
EU_Flaggan_small.png