Denna nyhet är äldre än 6 månader

Foi-Dagen: Systemtänk, fördjupad samverkan, mod och nya regelverk – nycklar för att gå från forskning till nytta

Långsiktig forskning med kontinuerlig kunskapsuppbyggnad behöver ständigt bedrivas. Samtidigt måste vi bryta och byta våra tankemönster och förebilder för att våga testa nytt med målet att nå ett fossilfritt säkert och effektivt transportsystemet.

För att realisera de möjligheter som automatisering, elektrifiering och digitalisering innebär och för att nå hållbarhetsmålen krävs samverkan, systemtänk och modigt ledarskap. Det var ett tydligt konstaterande från föredragshållarna på FoI-dagen.

– För att åstadkomma innovationer som ger reella nyttor måste vi se till transportsystemets hela ekosystem. Det betyder att roller, affärsmodeller och inte minst regelverk behöver förändras och det kan bara byggas upp i samverkan med ett modigt ledarskap, sammanfattar dagens moderatorer Anna Lindell och Pontus Gruhs, strateger på Trafikverket.

Öka innovationsförmågan och innovationstakten

Forskning och innovation är ett vasst verktyg för ökad innovationsförmåga. Trafikverket förvaltar 8 miljarder under 12 år som ska skapa nytta i transportsystemet.

– Men, pengar är inte det enda som behövs utan vi måste kombinera det med en kultur och attityd där vi vågar testa, vågar tänka nytt och minska på begränsade krångligheter. Vi behöver ha en inställning där vi är stolta men, inte helt nöjda, sa Susanne Skovgaard, chef Strategisk utveckling Trafikverket.

Här behöver vi också hitta nya forskningsutförare och låta våra traditionella områden influeras och kombineras med andra forskningsfält, såväl nationellt som internationellt. Det är väsentligt för att Sverige ska nå positionen som permanent världsutställning för hållbara transporter och infrastruktur.

– Forskning och innovation är helt avgörande för att vi ska kunna öka takten i klimatomställningen, stödja återhämtningen efter Covid 19 och öka sysselsättningen, menade Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverkets måldirektörer Jonas Eliasson, Maria Krafft och Sven Hunhammar delade intryck av FoI-dagen. 

Nya upphandlingskrav driver på omställningen

Frågan om hur Trafikverket som stor upphandlare ska agera för att driva på innovationstakten diskuterades med Generaldirektör Lena Eriksson.

– Vi kan inte efterfråga och köpa produkter men vi kan efterfråga funktioner och effekter i våra upphandlingar, konstaterade Generaldirektör Lena Erixon.

Lena Erixon lyfte också behovet av att redan tidigt säkerställa implementering för snabbare och ökad nytta. Att också gemensamt våga genomföra storskaliga systemdemonstrationer driver på innovationstakten liksom att sjösätta fler piloter i mindre skala där risker och osäkerheter kan utvärderas i ett tidigt stadium.

– Det stimulerar till att få ut mer innovation i systemet och driva på nya krav i våra upphandlingar, sa Lena Erixon.

Kraftsamling för klimatneutrala städer

Allan Larsson, Vice ordförande i EUs missions-program för klimatneutrala städer, gav konkreta inspel på hur ett systemskifte i stor skala kan initieras genom missionsdrivet arbete och kraftsamling på tvären genom politik, region/kommun, forskning och industri.  Förebilden är Apollo-programmet där den gemensamma uppdraget/målet var att ta en människa till månen och hem till jorden igen.

– Städer utgör 3 % av jordens yta, och de växer snabbt, samtidigt svarar städer för 72 % av alla globala utsläpp av växthusgaser. 2030 ska det finnas 100 klimatneutrala städer i Europa – med och för medborgarna, berättade Allan.

Allan Larsson. 

FoI-dagen bjöd på ett inspirerande och framåtblickande program med flera konkreta förslag från talarna för det fortsatta arbetet.

Läs om projektet Aktivt resande och se vilken lösning som vann innovationstävlingen