Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg åker på spår, blå himmel i bakgrunden
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Behovsprövat och prediktivt underhåll av järnvägsfordon i Europa

Att digitalt fånga data från både fordon och infrastruktur och få dessa att samspela är ett framgångsrecept för att få järnkontroll på anläggningen med bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft som resultat.

Inom Shift2Rail pågår därför ett arbete i syfte att implementera metoder för ett behovsprövat och prediktivt underhåll av järnvägsgodsfordon/lok och vagnar (Smart Maintainance). Bedömning av anläggningens status sker allt oftare digitalt där data fångas in via fordon som är utrustade med sensorer. Insamling av data från många fordon och många spåravsnitt (Big Data) kan identifiera mönster och ge beslutsunderlag för de mest effektiva underhållsåtgärderna.

Trafikverket medverkar i projektet och ska ta fram en strategi, fastställa gemensamma benämningar och ramverk samt analysera komponenter, deras slitage och underhållsbehov. Arbetet omfattar även att identifiera vilken typ av information som behövs för att avgöra när underhåll ska ske. Målet är att minska skador på järnvägsfordonen och därmed bidra till bättre punktlighet, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft för gods på järnväg.

Jan Bergstrand.
Jan Bergstrand. 

– Det behövs korrekta urval och algoritmer för att inte drunkna i Big Data. Därför behövs också ett nära samarbete mellan tågtillverkare, tågoperatörer, infrastrukturförvaltare och underhållsföretag, menar Jan Bergstrand, koordinator för Godsprogrammet Shift2Rail.

Ett digitaliseringslyft måste till i hela branschen

Motsvarande metodik kan göras på anläggningen så att fordon och infrastruktur samspelar. I Trafikverket pågår, exempelvis, förberedelser inför en innovationsupphandling för ”Automatiserade mätningar i järnvägsinfrastrukturen”. Syftet är att öka automatisering och digitalisering för att därmed erhålla ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar.

Projektet drivs av och inom Trafikverket men tillsammans med de kunskaper, metoder och verktyg som Shift2Rail bidrar med kan ett helhetsgrepp tas över både fordon och anläggning. I ett senare skede kan också AI (artificiell intelligens/machine learning) kopplas på för att ytterligare vässa möjligheterna till förbättringar.

– Utmaningen är egentligen inte tekniken i sig själv utan att förändra arbetssätt och rutiner i en hel bransch med olika leverantörer och fordonstyper. Att digitalisera underhållet är helt avgörande för ökad konkurrenskraft för godstrafik på järnväg. Därför måste det till ett digitaliseringslyft, inte bara i Trafikverket utan i hela branschen, avslutar Jan.

Inom Shift2Rail är det projekten IMPACT II och FR8RAIL, som Trafikverket koordinerat, som driver arbetet för behovsprövat och prediktivt underhåll av järnvägsfordon. En av våra partners, Deutsche Bahn, har upprättat ett särskilt digitalt övervakningscenter (AMSPIRE) i Frankfurt där man via olika vyer på skärmar följer fordonsflottan och beräknar underhållsbehov. Det arbetet demonstreras inom ramen för Godsprogrammet, Shift2Rail.

Projektet finansieras via Shift2Rail, Grant Agreement Number 730813.