Foto: Ehang Scandinavia AS

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Drönare sköter sjukvårdstransporter i städer

Obemannade luftfarkoster, drönare, kan användas i städer för att lösa problemen med trängsel på marken för exempelvis samhällsviktiga transporter som behöver komma fram snabbt.

I januari 2021 startade ett forskningsprojekt som ska stödja användning av drönare i städer när det gäller akuta sjukvårdstransporter.

I takt med att befolkningen växer i städerna med ökade behov av transporter som följd sätts den traditionella infrastrukturen på prov. En lösning när infrastrukturen på marken inte räcker till är att nyttja luftrummet. I och med att luftrummet öppnas upp för luftburna transporter i städer (urban air mobility, UAM) finns det, precis som med elbilar, utmaningar att övervinna som handlar om teknik och säkerhet, acceptans från allmänheten med mera.

Katarina Wigler
Katarina Wigler 

– Det pågår redan innovativa insatser nationellt och globalt med drönare för transporter inom bland annat sjukvårdssektorn, men det behövs mer forskning för att ta itu med utmaningarna och inte minst de som uppstår i stadsmiljö, menar Katarina Wigler, strategisk planerare, Trafikverket.

För att möjliggöra en användning i stadsmiljö måste städerna exempelvis integrera luftburna transporter i sina stadsplanerings­processer och skaffa lämpliga verktyg för detta.

Projekt för att möjliggöra säker akutsjukvård

I det treåriga AiRMOUR-projektet samverkar 13 partners, däribland forskningsinstitut, luftfarts-myndigheter, drönaroperatörer och akutsjukvårdsorganisationer. Arbetet inleddes den 1 januari 2021 och projektet finansieras genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

– Projektet rör forskning och validering av nya koncept och lösningar för att göra transporter i städer säkra, tysta och gröna, men också mer tillgängliga, prisvärda och accepterade av allmänheten i syfte att möjliggöra akutsjukvård som är en av de mest kritiska formerna av luftburna transporter i städer, berättar Katarina.

Inom AiRMOUR-projektet valideras personliga luftfordon för läkare och medicinska förnödenheter i verkliga demonstrationer i Stavanger (Norge), Helsingfors (Finland), regionen Nord–Hessen (Tyskland) och i simulering i Luxemburg. Svenska aktörer i projektet är LFV, Linköpings Universitet och Trafikverket. Stockholms stad är en av flera aktörer som medverkar som icke-finansierad supporter.