Denna nyhet är äldre än 6 månader

Digitala automatkoppel, för hållbara och effektiva godstransporter på järnvägen

Digitala automatkoppel är ett innovativt koncept för att automatiskt koppla ihop och frikoppla vagnar i ett godståg. Lösningen omfattar mekanisk anslutning och luftledning för bromsning liksom energiförsörjning och säker datakommunikation.

Trots digitaliseringens möjligheter är förberedelsen inför avgång av ett godståg en i hög grad manuell process, som exempelvis att koppla ihop vagnarna. Att istället införa digitala automatkoppel bidrar till en säkrare arbetsmiljö men också ökad produktivitet.

En grön maskin
Ett av kopplen som testas, Wabtec 

– Digitala automatiska koppel är en viktig faktor för en modern och digital europeisk godshantering på järnväg.

De kommer att öka effektiviteten, tack vare automatiseringen, och säkerställa tillräcklig energiförsörjning samt säker datakommunikation i hela tåget, menar Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare Trafikverket.

Det europeiska DAC-leveransprogrammet (EDDP), under ledning av Shift2Rail, erbjuder en unik europeisk plattform för samverkan och samarbete mellan järnvägens alla intressenter. Inom programmet genomförs demonstrationer på fler platser i Europa och här i Sverige genomförs vintertester.

Delresultat från vintertester i Luleå

Maskin med is
Isuppbyggnadstest 

Den 18 februari hölls en digital konferens med Trafikverkets DAC-program som värd, för att presentera det pågående arbetet och hittills framkomna resultat. Konferensen var välbesökt med över 120 deltagare från 19 länder som representerade över 40 olika företag och organisationer.

– Man kan se det digitala automatkopplet som en julgran, där det går att ”hänga på” många olika nyttogörande funktioner som exempelvis sensorer, avancerad ombord-utrustning och sidosystem som kommunicerar med varandra och genomför olika kontroller på exempelvis hjul och befästningar, förklarade Matti Rantatalo från Luleå Tekniska Universitet.

Programmet har genomfört ett flertal olika tester under vintern som isuppbyggnadstest, tryckfallstest, elektriska kontinuitetstest med mera. Testerna har genomförts i temperaturer mellan -10° och -30° C. Allt för att ta reda på vilket av de tre olika koppelmodellerna som bäst motsvarar önskade krav.

– Hittills har provningen gett intressanta resultat med avseende på svenska vinterförhållanden. Fortsatta tester genomförs under våren och, sannolikt, även under nästa vinter, berättade David Martin från RISE. 

Många nyttor för olika intressenter

En implementering av digitala automatkoppel innebär en säkrare, hållbar och mer kostnadseffektiv hantering genom hela godsprocessen. Här nedan visas övergripande nyttor för olika intressenter i branschen.

Diagram som visar övergripande nyttor för olika intressenter i branschen.
Diagram över övergripande nyttor för olika intressenter i branschen. 

– DAC kommer att ändra spelplanen och möjliggöra den effektivitetsökning och transparens som är nödvändig för konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg, avslutar Anders.

Fr8RAIL IV – Grant Agreement no: 101004051