Denna nyhet är äldre än 6 månader

Forskning med fokus på ökad nytta i järnvägssystemet

Med konkreta forskningsresultat som Trafikverket och branschen kan tillämpa i praktiken bidrar branschprogrammet KAJT i förflyttningen mot ett mer automatiserat och digitaliserat järnvägssystem.

Magnus Wahlborg
Magnus Wahlborg 

KAJT (Kapacitet i järnvägssystemet) beforskar och utvecklar koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg ska ges förutsättningar att bli världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.  Det innebär att branschprogrammet även adresserar frågor kring ökad automation och digitalisering inom tågplaneprocess och operativ drift.

– Med ny teknik, nya lösningar och ökad digitalisering kan järnvägen utvecklas för att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt, menar Magnus Wahlborg, projektledare KAJT för Trafikverket.

Årligt höstseminarium

KAJTs sedvanliga höstseminarium gick av stapeln i november och liksom årets vårseminarium genomfördes eventet digitalt.

– KAJTs höstseminarium var som vanligt både välbesökt och uppskattat och vi hade bra dialoger med många intresserade, berättar Magnus.

Några resultat som presenterades var:

  • Optimering som stöd vid fördelning av kapacitet i tågplanen.
  • Planering av infrastrukturunderhåll med beslutsstöd för att minimera trafikpåverkan.
  • Indikatorer och data analys för ökad punktlighet i pendeltågstrafiken.
  • ERTMS simulering och utbildning en viktig del för ett bra ERTMS införande.
  • Järnvägssimulatorn och dess möjligheter att kopplas mot beslutsstödsmoduler/beslutsstödssystem för trafikledare och tåg. 
     

Här når du presentationerna från KAJT höstseminarium (annan webbplats)

Frågor och svar från KAJTs höstseminarium 25 november 2020

Om KAJT
Branschprogrammet ”Ökad kapacitet i järnvägssystemet” syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster.

Branschprogrammet bidrar till att, utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.