Denna nyhet är äldre än 6 månader

Forskning bidrar till ökad punktlighet och komfort för tågpassagerarna

Punktlighet och komfort är viktiga frågor för konkurrenskraftiga passagerartransporter på järnvägen. Därför har projektet In2Track2 arbetat för att förbättra gångdynamiken hos passagerartåg.

Matthias Asplund
Matthias Asplund 

Dålig gång orsakar merförseningstid på järnvägen genom hastighetsnedsättningar. Resan för passagerarna kan också bli obehaglig med kraftiga vibrationer i vagnen.

Arbetet har fokuserat på det som händer på den lilla kontaktytan mellan hjul och räl, stor som en enkrona, som kan ge upphov till vibrationerna till tågen. Projektet har bl.a. tagit fram nya mätetal för att minimera risken att få dålig gång samt analyserat vilka rälprofiler som är bäst för en komfortabel resa.

Resultaten minskar merförseningstiderna som uppkommer på grund av dålig gång och bidrar därmed till ökad punktlighet. De nya rönen är klara för att implementerats i Trafikverkets regelverk.

Pär Söderström
Pär Söderström 

Samverkan är viktigt för goda resultat

– Det är avgörande att vi samverkar med järnvägsföretagen och tillsammans med experter utveckla systemet hjul och räl, och vi är mycket nöjda med resultaten, säger Matthias Asplund, spårspecialist och teknisk demonstrationsledare i Shift2Rail.

– Vi har instrumenterat fordon för att mäta passagerarkomforten i drift och delat med oss till Trafikverket m fl för att användas till att analysera passagerarkomforten, berättar Pär Söderström på SJ AB.

Mats Berg
Mats Berg  

– Det är mycket stimulerande att få jobba med forskning som hjälper till att lösa problem som hela samhället har nytta av genom ökad trovärdighet och förbättrad punktlighet på järnvägen genom bättre komfort för passagerare, menar professor Mats Berg, KTH, som har bidragit i forskningen tillsammans med sina medarbetare.

 

 

 

 

Projektet In2Track2

Projekt In2Track2, som är en del av EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail där Trafikverket deltar, utvecklar lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar och där komforten för passagerare är central.