Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tolv innovationsområden ska stärka järnvägsbranschen

EU:s forskningsprogram för järnvägen, Shift2Rail, har tillsammans med sina medlemmar arbetat fram tolv strategiska områden där branschen ska stärka sina förmågor och kring vilka forskningen koncentreras.

Den forskning och innovation som bedrivs ska bidra till att göra järnvägen till det mest hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och kundorienterade transportslaget i Europa. Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på transportmarknaden.

Så lyder, i stora drag, visionen för Shift2Rail. För att nå den och därmed bidra med så mycket nytta som möjligt för samhället har man arbetat fram tolv områden där Shift2Rail fokuserar sin forskning och utveckling.

Så ska järnvägen bli en bättre aktör i Europas multimodala transportsystem

Nedan presenteras de strategiska områdena och visionen för vart och ett av dem när de är förverkligade. Trafikverket har deltagit aktivt i arbetet för att områden som är viktiga för den svenska järnvägsbranschen ska finnas med.