Lastbil.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kundanpassat emballage kan minska antalet transporter

Det blev Binärkartongen som utsågs till vinnare i innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge 2020. Årets utmaning var att hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar e-handel.

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Därför finns ett stort behov av innovativa lösningar som kan bidra till att e-handeln gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt.

Charlott Andersson.
Charlott Andersson. 

– Med innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge vill vi stimulera marknaden att bidrar till att lösa problemet, berättar Charlott Andersson, projektledare för Triple F, Trafikverket.

Fossil Free Challenge är ett initiativ från Trafikverkets forskning- och innovationssatsning Triple F som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Binärkartongen minskar mängden luft i förpackningar

Vinnande bidrag blev Team Kvadrat/Binärkartongen som adresserar tävlingens kriterier på tydligt hållbarhetsfokus. Juryns motivering är att förslaget ligger rätt i tiden, har bra innovationshöjd och stor affärspotential. Bedömningen är att Team Kvadrat/Binärkartongen kan komma igång snabbt med en klar problemlösning på ett tydligt problem inom e-handeln. Stort Grattis till Team Kvadrat/Binärkartongen!    

Christian Mineur.
Christian Mineur. 

– Det har varit lärorikt och inspirerande att medverka i juryn och fantastiskt roligt att vi lyckades få fram bra bidrag som kan bidra med minskade CO2-utsläpp. Nu ska vi hjälpa Team Kvadrat/Binärkartongen att få igång sitt projekt inom Triple F programmet, säger Christian Mineur, jurymedlem och representant för Trafikverket.   

– Alla känner säkert igen sig i följande scenario; Du har köpt något på nätet och står där och packar upp. Först finner man en massa förpackningsmaterial – ofta mestadels luft – och så i botten av kartongen ligger själva innehållet. Binärkartongen effektiviserar och optimerar en kartongs storlek till storleken på innehållet, det vill säga löser problemet med att inte frakta runt en massa luft. Varje paketet kan kundanpassas till önskad storlek utan spill av kartongmaterial, beskriver vinnarna själva sin innovativa lösning. 

Det är Kvadrat AB som tagit fram lösningen. Kvadrat AB är ett konsultföretag som jobbar med innovationer i komplexa miljöer.

Fossil Free Freight Challenge 2020 är finansierat av Trafikverket via Triple F. Projektet leds av RISE och konsortiet består av PostNord AB, DHL Freight Sweden AB, Göteborgs Stad, H&M Group, Houdini Sportswear AB, Region Jönköpings län, Stockholms stad och CLOSER vid Lindholmen Science Park.