Två Schenkers lastbilar bakom varandra.

Foto: DB Schenker.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Konvojkörning/Platooning med lastbilar

Platooning kallas det när fordon kör mycket nära varandra med hjälp av digitala styrsystem. Det reducerar luftmotståndet och minskar energiuttaget. Syftet är att minska koldioxidutsläppen och öka transporteffektiviteten.

Tekniken gör det möjligt för fordonen att kommunicera med varandra och att till exempel, accelerera eller bromsa samtidigt. Även fler funktioner kan delas och lastfordonen kan styras både i längdriktning och i sidled. Projektet Sweden4Platooning har utvecklat och testat lösningen på lastfordon.

– Konvojkörning eller Platooning har potential att bidra till den pågående omvandlingen av transportsektorn genom att minska miljöpåverkan, spara bränsle samt att i viss mån förbättra trafikflödet, öka säkerheten och på sikt minska förartimmarna, berättar Hamid Zarghampour, chefsstrateg för uppkopplade och automatiserade transporter i Trafikverket.

Kommunikation mellan fordon från olika tillverkare

Den fulla potentialen med konvojkörning uppnås när lastbilar från olika tillverkare kan kopplas upp mot varandra. Därför har projektet Sweden4Platooning använt lastbilar från både Volvo och Scania för att utveckla och analysera kommunikationen mellan fordonen i verkliga trafiksituationer i realtid.

Fordonen i konvojen kopplas samman med trådlös kommunikation, Vehicle2Vehicle-kommunikation (V2V). En säker kommunikationslänk upprättas och data kan delas mellan fordonen såsom hastighet, acceleration, bromsning, vikt och längd på fordonen. Tillsammans med signalerna från ombordsensorer kan fordonens hastighet och kurs styras.

Rapporten Sweden4Platooning – Public version presenterar arbetet och uppnådda lärdomar och resultat. Projektarbetet har utförts av partnerna Scania CV AB, Volvo Technology Corporation (VTEC), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), RISE (SICS Svensk IKT vid projektstart), DB Schenker AB och Trafikverket. Projektet finansieras av partnerna och FFI.

Affärsmodeller

För att uppfylla fördelarna med platooning måste det också finnas fungerande affärsmodeller för alla inblandade aktörer, som till vardags ofta företräder konkurrerande verksamheter.

Konvojkörning kan till exempel innebära att åkare kan behöva vänta in möjligheten att haka på i en konvoj vilket i sig minskar effektiviteten. Därför behövs det etablera någon form av gemensam förmedlingstjänst där relevant information delas mellan parterna för att underlätta för konvojer att bildas. Här behövs också någon form av stöd och verktyg för att fördela och dela kostnader på ett korrekt sätt.

Rapporten Truck Platooning, Business Case Analysis presenterar de analyser som genomförts kring övergripande affärsmässiga möjligheter och utmaningar. Rapporten har sammanställts av RISE med partners från Trafikverket/Movea, KTH, Volvo och DB Schenker.