Truck som lyfter container.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fokus på elektrifiering under Triple F:s tredje år

Trafikverkets satsning för forskning och innovation för ett fossilfritt godstransportsystem – Triple F – är inne på sitt andra år. Fram till 1 april kan projektförslag lämnas inför år tre då fokus kommer att vara på elektrifiering.

Visionen med Triple F (Fossil Free Freight) är att vara en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kan arbeta gemensamt mot målet om ett fossilfritt godstransportsystem. Med hjälp av forskning och utveckling av innovativa lösningar skapas förutsättningar för bred implementering och nytta för samhället.

Triple F bedrivs av ett partnerskap bestående av runt 50 företag, universitet, kommuner och andra aktörer. Trafikverket delfinansierar programmet sedan hösten 2018 och programmet planeras att pågå i tolv år.

Det tredje verksamhetsåret som börjar den 1 september 2020 fokuserar på elektrifiering. Triple F bör främja ”ekosystemet” kring elektrifiering med systemövergripande projekt som ger stöd till helhetslösningar. Alla nya projekt ska fokusera på målet om netto-noll-utsläpp av koldioxid 2045.

Trafikverket uppmuntrar alla intresserade parter att lämna in förslag till nya projekt via Triple F:s hemsida 

Under det första årets bedrevs 12 projekt inom Triple F, de flesta hade förstudie-karaktär. Programmet kommer framöver att lägga större fokus på implementerbara resultat.