Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket ökar takten i digitaliseringen av vägsystemet

Digitaliseringen av transportsystemet bidrar med hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt ger nya möjligheter att öka tillgängligheten för medborgare och näringsliv i hela landet.

Trafikverkets uppdaterade Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem visar på vår samlade riktning inom området och speglar nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag. Utvecklingen sker stegvis och ofta innebär de första stegen forskning och utredningar, som ger goda idéer som kan testas i demonstrations- eller pilotprojekt och sedan tas vidare till storskaligt införande om det visar sig lämpligt. Med mer kunskap om digitaliseringens roll i transportsystemet kan den nya tekniken tillämpas där den ger störst samhällsnytta.

Färdplanen med 34 åtgärder

I färdplanen finns 34 åtgärdsförslag som bidrar till hållbarhetsmålen inom vägtransportsystemet.

– Åtgärderna kan utöver att skapa samhällsnytta också bidra till att stärka oss i våra huvuduppdrag att underhålla, trafikleda, bygga och planera vägtransportsystemet. Stort fokus läggs på åtgärder som kan skapa nytta i ett kort- till medellångt perspektiv och som kan ersätta traditionella ny- och ombyggnadsåtgärder. Det är exempelvis ett ökat fokus på möjligheterna med att fånga och analysera data på nya sätt samt på mindre trimningsåtgärder och kostnadseffektiva lösningar, säger Olof Johansson som är programchef på Trafikverket.

Data bidrar till utveckling och innovation

Ett stort fokus i Färdplanen är just möjligheterna med att fånga data på nya sätt, som till exempel fordonsdata och mobildata. När nya fordon och enheter utrustas med avancerade sensorer genereras stora mängder data om hur transportsystemet används och om anläggningens tillstånd. Det skapar en betydligt bättre bild av hur statusen i vägsystemet är i realtid och kan användas för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt minska miljö- och klimatpåverkan.
Färdplanen utgör ett underlag för dialog med näringslivsaktörer, forskningsutförare och offentlig sektor.

– Samverkan är avgörande för att ta åtgärderna vidare då Trafikverket är en av många aktörer som tillsammans behöver driva på arbetet. Genom att tydligt visa de behov, idéer och utmaningar vi på Trafikverket står inför kan vi i ett tidigt skede få inspel från andra parter som vi vet har intressanta lösningar och infallsvinklar på dessa behov. Ambitionen är att möta användarnas och samhällets behov i ett digitaliserat vägtransportsystem.
 
– Vi kommer därför att använda färdplanen som ett underlag för en fortsatta aktiv dialog med akademi, industri och offentlig sektor. Det kan till exempel handla om att vi initierar workshoppar, hearings, seminarier eller initierar innovationsupphandlingar, säger Olof Johansson