Drönarbild över väg med bilar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket svarar regeringen om ny regional indelning

Trafikverket kommer delas in i sex regioner som anpassas till Sveriges nya civilområden. Det bidrar vi till att vi står starka tillsammans i samhället.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver förändras för att den ska anpassas till de nya regionala civilområdena inom det civila försvaret. Nu har Trafikverket lämnat in redovisningen till Infrastrukturdepartementet.

Behovet att anpassa den regionala indelningen kommer ur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. En gemensam regional indelning kan fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter och andra aktörer kan analysera problem, ta fram lägesbilder och identifiera behov av insatser.

Bättre samordning och samverkan med ny regional indelning

– Vi har länge haft olika indelningar i staten och nu tycker regeringen det är dags att vi ensar oss, dels för att stärka Sveriges förmåga att hantera kris och höjd beredskap men också för förbättrad samverkan mellan staten och övriga samhället.
 
Att få en gemensam regional indelning underlättar samordning och samverkan, både inom staten, mellan stat, region och kommun samt med medborgare och företag.
Det gäller i såväl normalt läge som vid kris, i planering för höjd beredskap och i övergång till höjd beredskap, säger Catherine Kotake som är projektledare för Trafikverkets arbete med ny regional indelning

Trafikverket för dialog med Försvarsmakten kring den nya regionala indelningen som ger förutsättningar för en god samordning och samverkan med civilområdena om utveckling av totalförsvarsfrågorna och civil planering för höjd beredskap. Trafikverkets verksamhet och organisation kommer att justeras och den nya regionala indelningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Fakta:

Trafikverkets sex regioner som är anpassade enligt Sveriges nya civilområden. Den geografiska indelningen förändras för samtliga nuvarande regioner i Trafikverket, förutom Stockholm.

  • Norra området: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län.
  • Mellersta området: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län
  • Östra området: Stockholms och Gotlands län
  • Sydöstra området: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län
  • Västra området: Hallands och Västra Götalands län
  • Södra området: Kronoberg, Blekinge och Skåne län