Persontåg i rörelse
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU

Två Trafikverksprojekt får totalt ca 110 miljoner euro av Fonden för ett Sammanlänkad Europa (CEF). Störst medfinansiering får projektet Västlänken deletappen Centralen.

Utlysningen om medel var den första i budgetperioden 2021–2027 och omfattade en budget om totalt 6 miljarder euro. Utlysningen avsåg projekt som syftade till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra TEN-T nätverket samtidigt som EU:s långsiktiga åtaganden för minskade koldioxidutsläpp tas i beaktande.

Trafikverkets projekt som beviljats medfinansiering av EU-fonden CEF är:

Västlänken deletapp Centralen, tunnelarbete i järnvägstunneln.
Trafikverket får medel för att genomföra tunnelarbete inkluderande servicetunnlar, betongarbeten och miljöhantering.
Medfinansiering från EU: 65 515 338 euro.

Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2021–2025
Parter i projektet är Trafikverket (koordinerar bidragshanteringen), AB Transito, BLS Rail AB, Green Cargo AB, Hector rail AB, Investment AB Bure, Nordic-Re-Finans AB, SJ AB, Region Skåne Skånetrafiken, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Västtrafik AB, AB Östgötatrafiken.
Medfinansiering från EU: 44 810 000 euro.