Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gröna sjöfartskorridorer till Sverige och världen

Gröna sjöfartskorridorer handlar om fossilfri sjöfart med så lite miljöpåverkan som möjligt. Sverige har tillsammans med rad länder kommit överens om att verka för att införa ett antal gröna sjöfartskorridorer fram till 2030.

Om Sverige ska nå klimatmålen behöver mer gods fraktas på järnväg och till sjöss. Mer inrikes sjöfart och närsjöfart kan också minska trängseln på vägarna. Men sjöfarten behöver också ställa om till fossilfria transporter. Under året har den nationella sjöfartsamordnaren, Björn Garberg, haft dialoger med ett fyrtiotal aktörer för att undersöka förutsättningarna för att införa gröna sjöfartskorridorer i Sverige.

– En av utmaningarna är tillgången på hållbara bränslen och hur vi ska kunna skala upp produktionen för att möta de framtida behoven som sjöfarten har. Vi har också diskuterat hur klimat- och miljöincitament i sjöfartens avgifter kan bidra till den gröna omställningen, säger Björn Garberg.

Regeringen beslutade tidigare i år att utöka uppdraget för den nationella sjöfartsamordnaren och det innebär bland annat att han ska analysera hur den så kallade Clydebankdeklarationen kan genomföras i Sverige.

Clydebankdeklarationen, som lanserades under klimattoppmötet i Glasgow, innebär att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning. Det görs genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer. Gröna korridorer är en sträcka mellan två eller flera hamnar som helt eller delvis trafikeras av utsläppsfria fartyg.