Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gemensam vägledning om klimateffektbedömningar

Fyra myndigheter har tagit fram en gemensam vägledning för bedömningar av hur olika styrmedel och åtgärder påverkar utsläppen och upptagen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Den är främst ett stöd för statliga myndigheter.