Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Belysning och klocka framför kontaktledningar i kvällsljus

Effekterna av kriget i Ukraina, Trafikverket följer läget tillsammans med våra leverantörer.

Så hanterar Trafikverket ökade kostnader och försenade leveranser

Rysslands invasion i Ukraina och nya nedstängningar på grund av corona påverkar Trafikverket och anläggningsbranschen. Kostnadsökningar samt längre och osäkra ledtider på material påverkar våra leveranser.

Hur ser läget ut just nu?

Långa ledtider är en ansträngd verklighet inom vissa områden. Den globala  försörjningssituationen var redan ansträngd till följd av pandemin. Kriget i Ukraina har påverkat situationen ytterligare, liksom nya nedstängningar på grund av coronaviruset. Järnvägstransporter gick innan kriget genom Ryssland och Belarus, men det är inte längre ett alternativ så idag räknar vi med tre till fyra månader för transport av containers från Kina till Sverige.

– Vi ser att det är stora kostnadsökningar för material och bränsle i våra projekt. Vi har ännu ingen total bild över vad det kommer att innebära, men vi följer utvecklingen och analyserar löpande hur det påverkar vår verksamhet på kort och lång sikt,  säger Julia Axelsson, avdelningschef inom inköpsverksamheten i Trafikverket.

Trafikverket har regelbundna dialoger med våra leverantörer för att bedöma hur situationen ser ut. Vi följer också utvecklingen inom Trafikverket för att se hur vi kan omhänderta och minska påverkan.

Viktigt med ett nära samarbete

Julia Axelsson
Julia Axelsson, Trafikverket 

– Därför är det nära samarbetet med våra leverantörer viktigt. Vi är beroende av dem för att kunna genomföra våra infrastruktursatsningar. Därför behöver vi veta hur kostnadsökningarna påverkar både i befintliga och kommande kontrakt och identifiera vad vi kan göra, fortsätter Julia. Det ligger i vårt intresse att vara en attraktiv affärspartner och göra vårt bästa för att hitta lösningar som gynnar både oss och våra leverantörer, inom ramen för vad som är tillåtet.

Som ett steg på den vägen tog Trafikverkets generaldirektör i april beslut om att reglera bränslekostnader i befintliga kontrakt där specifik reglering inte finns. Det innebär att leverantörer under 2022 får betalt för ökade bränslekostnader med anledning av kriget. Nu ser vi också över hur vi kan hantera eventuella krav som kan komma för ökade kostnader för även andra material.

Säkra försörjningen av material

Ökade infrastruktursatsningar i Sverige och i Europa innebär ökad efterfrågan av material. Därför uppmanar Trafikverket alla leverantörer att ha god framförhållning vid beställningar.

– God framförhållning är en nyckel, säger Julia Axelsson, när det finns en risk att det uppstår brister på många material, både tekniskt godkänt material till järnvägsprojekten eller material som köps av våra entreprenörer. Detta ligger utanför vår kontroll och försvåras av att ingen vet hur länge kriget och nedstängningar på grund av coronapandemin kommer att pågå.  Men, vid behov arbetar vi även med att hitta alternativa tekniska lösningar för att säkra leveranserna till våra underhållskontrakt och investeringsåtgärder.

Påverkan på lång sikt

Hur kriget och kostnadsökningarna kommer att påverka oss på sikt och våra projekt på kort och lång sikt vet vi inte i dagsläget.  – Hur stor påverkan blir vet vi inte nu, utan är en av de sakerna vi måste följa för att se hur kostnadsökningarna påverkar oss totalt. Vi rapporterar löpande till departementet den utveckling vi ser, avslutar Julia.