Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lysande glödlampa

FoI - ett viktigt verktyg för att nå de transportpolitiska målen

Ny kunskap och innovativa lösningar är viktigt när vi skapar ett långsiktigt, hållbart transportsystem. Genom forskning och innovation höjer vi vår kunskap, förstår framtiden och har möjlighet att testa nya idéer tillsammans med andra aktörer.

Roberto Maiorana
Roberto Maiorana, Trafikverket 

På Trafikverkets årliga FoI-dag, som nu arrangerades för tionde gången, hade moderatorerna Charlott Andersson och Rein Jüriado, båda från Trafikverket, ett digert, intresseväckande och matnyttigt program att lotsa åhörarna genom. Dagen inleddes med Trafikverkets gd Roberto Maiorana.

Syftet med Trafikverkets FoI är att ta fram ny kunskap som bidrar till nya och förbättrade tjänster, produkter och processer som gör det möjligt att vi kan nå målen och möta nya utmaningar på ett effektivare sätt. Trafikverket är problemägare, men också en problemlösare. Vi har ett ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom transportområdet.

– Nya forskningsfält behöver öppnas upp då världen blir allt mer komplex och vi behöver jobba med att omsätta forskning till innovation, menade Roberto.

Susanne Skovgaard
Susanne Skovgaard, Trafikverket 

Susanne Skovgaard, Trafikverket, betonade vikten av och uppmanade till ökad samverkan som en förutsättning för att utveckla framtidens hållbara transportsystem. Förmågan att få fram de mest effektiva lösningarna bygger på bra dialog och kommunikation mellan olika parter.

– Gå ihop, fler och olika parter i samverkan och ge förslag på forskning och innovation, uppmanade Susanne, tillsammans kommer vi framåt och kan göra världen lite bättre!

Claes Tingvall gjorde en tillbakablick och konstaterade att det har hänt mycket sedan den första FoI-dagen 2013. Vi har gått från brådskande till akut när det gäller klimatmålen - omställningen måste ske nu! Det är den största förändringen som Claes ser i kombination med kravet på systemtänk.

– Mål för hälsa, klimat, rättvisa kan inte hanteras enskilt utan de hänger ihop, det bör vi ha lärt oss sedan 2013, fastslog Claes.

Anna Lindell, Trafikverket, berättade om innovationsresor och hur forskningen bidrar till transportsystemets utveckling. Anna konstaterade att vi, med stolthet, kan se effekter av vårt arbete och att FoI har haft ett avgörande bidrag. Starka FoI-miljöer skapar beredskap för att ta tillvara uppkomna behov och möjligheter.

– Förmågan att omsätta befintlig och ny kunskap kräver forskarkompetens både inom akademin och inom branschen, framhöll Anna.

Pia Berglund, Einride 

Pia Berglund, Einride, beskrev digitaliseringen som ett avgörande villkor för klimatomställningen på sätt som också skapar långsiktig affärsnytta och social hållbarhet. Pia gav tankeväckande exempel på hur forskning och innovation helt omprövar förutsättningarna för bland annat godshantering på lastbil.

Maria Nilsson, Trafikverket visade film och berättade om hur byggandet av infrastruktur kan förnyas. Du kan se filmerna under länkar nedan.

Erika Hedgren, Trafikverket, visade på vägen från forskning till innovationsupphandling. Erika betonade att de offentliga affärerna spelar en avgörande roll för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 och att innovationsupphandling måste användas i större utsträckning.

Linda Svanhed
Linda Svanhed, FFI/Vinnova 

Linda Svanhed, Programchef FFI/Vinnova gjorde en trendspaning kring  framtidens transporter utifrån behov, trender och näringslivets roll. Automatiserad körning, klimatanpassning, livscykelperspektiv, resurseffektivitet, tjänstefiering och kompetens var några av de trender som Linda resonerade kring. Utöver teknikutveckling behövs utveckling av nya tjänster och affärsmodeller, policys och regelverk samt förändrade konsument- och resebeteenden.

Linda underströk också att samarbeten är väsentliga för att lösa våra utmaningar och att industrin i Sverige är en avgörande kraft för omställningen.

Jonas Eliasson, Trafikverkets måldirektör  var sista talare för dagen och målade upp sin bild kring framtidens forskning för framtidens infrastruktur.

– Vi måste vårda, transformera och utnyttja den infrastruktur vi har så att den blir så effektiv som den kan bli. Trafikverket har ett stort ansvar att se till att innovationer utvecklas, testas, utvärderas och tas förbi ”dödens dal” och in i praktisk tillämpning. För att kunna göra det är FoI en nyckelverksamhet, menade Jonas.

Se två filmer där Roberto Maiorana och Susanne Skovgaard berättar om FoI och FoI-dagen.