Foto: Trelleborgs hamn.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tågfärja är ett viktigt alternativ vid störningar på Öresundsbron

Vid avbrott på Öresundsbron är tågfärjan mellan Trelleborg och Tyskland är ett viktigt alternativ för godstransporter mellan Sverige och kontinenten. Slutar tågfärjorna att gå ökar sårbarheten i transportsystemet.

Trafikverket har nu redovisat uppdraget för regeringen där vi har analyserat vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Viktigt alternativ

I dag går tre dagliga avgångar i båda riktningar med tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock i Tyskland. Tågfärjan är ett viktigt alternativ för godstransporter med tåg, främst vid långvariga avbrott eller störningar på Öresundsbron eller vid störningar på järnvägen genom Danmark. Det järnvägsgods som fraktas på färjorna från Trelleborg är främst exportvaror från svensk basindustri, som stål, papper och sågat virke. Importen består av bland annat livsmedel, läkemedel och bränsle.

Även ur ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att det finns flera försörjningsvägar till och från Sverige. Slutar tågfärjorna att gå ökar sårbarheten i transportsystemet och godstransporter som fraktas med tåg blir mer sårbara.

Någon form av ekonomiskt stöd kan krävas

År 1993 fraktades cirka 200 000 vagnar på tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland. Nu är antalet vagnar cirka 20 000. Transporterna med tågfärjan behöver öka markant för att förbindelsen ska bära sig ekonomiskt på lång sikt. Eftersom det är både billigare och kortare transporttid för tåg landvägen via Danmark till Tyskland har godstransporter på tågfärjor mellan Sverige och Tyskland minskat.

– Vi ser därför att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjan ska kunna upprätthållas. Hur ett eventuellt ekonomiskt stöd kan utformas, hur omfattande stödet behöver vara, hur länge stödet behövs och hur ett statligt stöd i kombination med finansiering från näringslivet kan utformas behöver analyseras vidare, säger Magnus Bengtsson, utredningsledare, på Verksamhetsområde Planering.

Andra transportlösningar behöver analyseras

– Analysen vi har gjort visar att fler transportlösningar än tågfärja mellan Sverige och kontinenten är avgörande och behöver säkerställas vid störningar på förbindelsen genom Danmark. I dagsläget har inte tågfärjorna kapacitet att transportera allt gods som går på järnväg via Danmark. Det krävs även att andra lösningar används vid störningar, och då främst lastbilstransporter. Därför föreslår vi att övriga långsiktiga transportalternativ med eller utan tågfärjor också ses över och analyseras, säger Jens Möller, biträdande utredningsledare, på Verksamhetsområde Planering i region Syd.