Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu testar vi digitala automatkoppel för effektivare godstrafik på järnväg

Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan godstrafiken på järnväg radikalt förbättras avseende kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet.

Vid sidan av själva hopkopplingen av godsvagnar är det fler nödvändiga uppgifter som i dag utförs manuellt. Broms- och luftslangarna behöver anslutas, vagnsordningen måste säkerställas och bromsarna testas. Tågets bromsvikt ska identifieras och bromsberäkning utföras. Arbete som är både riskfyllt och tar tid.

Anders Ekmark.
Anders Ekmark. 

– Klimat- och hälsoperspektivet driver en överflyttning av gods från väg till järnväg så digitala automatkoppel är en god investering för såväl enskilda medarbetare, branschen som samhället, menar Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare.

Manuell koppling av vagnar ett riskfyllt och tidsödande arbete

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas dock järnvägsvagnar ihop och isär manuellt med skruvkoppel. Det är ett riskfyllt och tidsödande arbete med en teknik som dessutom begränsar tågens längd och vikt.

I en blogg från september 2020 skriver Green Cargo: Koppling av vagnar är en utsatt situation, det finns inget utrymme för misstag och minsta snedsteg kan utgöra fara. Växlingsarbetet på järnvägen är riskfyllt.

– Inom programmet Shift2Rail, har man tagit fram en standard för ett modulärt, multifunktionellt digitalt automatkoppel, ett koppel som kan uppgraderas vartefter. Kostnaden kan därmed tas i steg vilket underlättar implementering, berättar Anders.

Tre typer av digitala automatkoppel demonstreras i verklig miljö

Inom projektet FR8RAIL, som är en del av Godsprogrammet i Shift2Rail, pågår nu för fullt förberedelser för en demonstration tillsammans med Green Cargo och fler andra europeiska branschaktörer för att testa olika automatiseringsnivåer och utvärdera funktion, effekt, kompatibilitet i systemet, kostnader m.m.

Tre olika typer av digitala automatkoppel ska demonstreras. Testerna genomförs i Tyskland, Österrike, Schweiz och här i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden. Projektet hoppas på kyla, mycket snö och gärna blåsigt i Luleå-trakten där testerna ska utföras.

 

Bild på fyra typer av automatkoppel för tåg, text från vänster SA3 koppel, Schwabkoppel, Scharfenbergskoppel Voith DE, Scharfenbergskoppel Dellner SE
Demonstration med tre olika typer av Digitala Automatkoppel, utvecklade av fyra leverantörer. Klicka för större bild. 
Jan Bergstrand 

– Om vi investerar i digitala automatkoppel kan även energiförsörjning och säker datakommunikation uppnås vilket öppnar för nya moderna logistikkoncept och en mängd digitala applikationer, menar Jan Bergstrand, koordinator för Godsprogrammet Shift2Rail.

Digitala automatkoppel möjliggör ytterligare funktioner:

  • Automatiserad tågdrift
  • Optimal energianvändning
  • Intelligenta tåg
  • Rätt underhåll i rätt tid
  • Ökad miljömässig och social hållbarhet
  • Elektro pneumatiska-bromsar
  • Detektering av att alla hjul rullar

Sedan 2016 har Shift2Rail arbetat med att utveckla förutsättningarna för godstrafiken på järnväg i Europa. Trafikverket, en av grundmedlemmarna i Shift2Rail, samverkar med akademi och järnvägsbranschen i Sverige för att utvecklar vi lösningar inom ett flertal områden.