Båt, fartyg eller färja på havet i skymningen. Himmel och moln.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket deltar i en nordisk forskningsutlysning om nya bränslen inom sjöfarten

Fram till den 28 oktober går det att söka forskningsmedel i en gemensam nordisk utlysning inom sjöfartsområdet. Trafikverket bidrar med 5 miljoner kronor som är avsedda för svenska forskare och företag.

Internationell sjöfart står för 2 procent av de globala koldioxid (CO2)-utsläppen. Sjöfarten är ett mycket miljöanpassat sätt att frakta gods på långa avstånd men även sjöfarten måste utvecklas och använda klimatsmarta bränslen i högre omfattning.

Utlysningen koordineras av Nordic Energy Research, ett organ under nordiska ministerrådet som dessutom går in med en del av finansieringen. Alla nordiska länder deltar i utlysningen som har en sammanlagd budget på 30 miljoner norska kronor.

Nordisk innovation inom sjöfarten ligger i framkant

De nordiska länderna ligger i framkant globalt när det gäller innovation inom sjöfarten. Här finns både akademisk kompetens, stora rederier och en stark maritim industri.

– Programmet ”The Nordic Maritime Transport and Energy Research Programme” fokuserar på teman med gemensamma intressen för de nordiska länderna, samt på att ta fram kunskap som kompletterar, snarare än duplicerar, nationell finansiering, säger Svend Söyland på Nordic Energy Research.

Ökad nationella finansiering

Trafikverket har sedan förra året i uppdrag att finansiera forskning och innovation inom sjöfartsområdet med 100 miljoner kronor om året. Myndigheten bidrar med 5 miljoner kronor till den nordiska utlysningen.

Rein Jüriado 

– Att kunna erbjuda svenska forskare och företag inom den maritima sektorn en möjlighet att delta i nordiska utvecklingsprojekt skapar ringar på vatten då vi skalar upp den nationella finansieringen, menar Rein Jüriado, ordförande i sjöfartsportföljen styrelse.

För att få finansiering krävs deltagare från minst två nordiska länder, varav ett universitet eller en högskola, samt ett företag.

– Ambitionen är att den nya tekniken snabbt ska testas av branschen, därför ställs kravet på deltagande från minst ett företag, förklarar Rein Jüriado.

Mer information om utlysningen finns på Nordic Energy Researchs webbplats, se Länkar.