Denna nyhet är äldre än 6 månader

Teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad

Regelverken för teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad har reviderats och kommer den 1 oktober 2020 att publiceras som TRVINFRA-00271 Teknisk säkerhetsstyrning. Välkommen till Trafikverkets informationsträffar om regelverket.

Flera informationsmöten kommer att hållas där det nya regelverket presenteras och möjligheten ges att ställa frågor. Sex tillfällen är planerade varav är inriktade på underhållsåtgärder där ingen projektering krävs och handlar om Investingsåtgärder som kräver projektering.

Informationstillfällen underhåll:
14/8, 11/9 och 25/9 kl 09:30–11:00

Informationstillfällen investering:
14/8, 11/9 och 25/9 kl 13:00–14:30

Samma information kommer att ges alla dagar, man behöver inte vara med på mer än ett tillfälle för respektive serie.

Alla som är intresserade är välkomna att delta. Anmäl dig via e-postformuläret under Kontakta oss