Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första testet av C-DAS tillsammans med SJ genomfört

Ett pilotprojekt pågår just nu på Nyköpingsbanan tillsammans med SJ. Tack vare C-DAS har vi för första gången lyckats kommunicera mellan vår digitala graf och en lokförares läsplatta hos SJ.

Se filmen om C-DAS och dess effekter, 2 minuter lång. 

Med C-DAS (Connected - Driver Advisory System) kan föraren ta emot körrekommendationer direkt i en app från fjärrtågklareraren. Fjärrtågklareraren får information till sin digitala graf om tågets egenskaper och kan planera tågföringen efter faktiska omständigheter ute på banan.

– Den 6 april skedde det första testet tillsammans och vi lyckades koppla ihop besluten från fjärrtågklarerarens digitala graf med en förares läsplatta. I testet lades ett möte in i Getå i den digitala grafen och förarens app justerade den rekommenderade hastigheten för att nå mötet på rätt sekund. Det är en milstolpe i digitaliseringen av järnvägen som uppnåtts, säger Daniel Vesterlund Hamrén, lokförare hos SJ och verksamhetsutvecklare trafik, som var med och genomförde testet.

Samarbete inom branschen

Principskiss över nuläget för trafikledare, förare, resenär och godskund. Klicka i bildens nedre, högra hörn för att se den större. 

– Projektet har initierats och drivs som ett branschsamarbete inom  TTT, Tillsammans för Tåg i Tid och just det gemensamma arbetet ser jag som oerhört viktigt för framgång, säger Therese Angel, projektledare. Även Green Cargo håller på att kliva in i projektets arbete genom deltagare i både styrgrupp och arbetsgrupp för att få in godsperspektivet som är viktigt för helhetsbilden.

Projektet siktar mot en överenskommen europeisk UIC-standard som kallas SFERA. Syftet är att kunna bedriva gränsöverskridande trafik med bibehållen C-DAS i framtiden.

Vad är C-DAS?

Med C-DAS kopplas Trafikledning ihop med föraren i ett transpondersystem. Systemet liknar flygtrafikens informationssystem. Fjärrtågklareraren byter ut sin pappersgraf mot en digital graf i systemet STEG. I Digital graf planeras trafiken som vanligt, men de beslut som fjärrtågklareraren tar skickas digitalt till förarens läsplatta och kommer att visas i appen ”Info Tracker”. Tågets hastighet, position och bästa körtid returneras till Digital graf.

– Med hjälp av C-DAS kommer informationen mellan fjärrtågklareraren och förarna att bli omedelbart tillgänglig för de som behöver den. Exempelvis kommer förare att se om möten tillkommer, bortfaller eller planeras om. Föraren kommer att få rekommenderade hastigheter att förhålla sig till för att trafiken ska flyta smidigt, punktligt och enligt den planen som konstruerats i realtid. Kunder kommer att kunna få en korrekt prognos för tågets ankomst och avgång, även långt i förväg, säger Britt-Marie Olsson, punktlighetsansvarig på SJ.

Principskiss som visar fördelar med C-DAS. Klicka i bildens nedre högra hörn för att se den större. 

Positiva effekter av C-DAS

  • Förbättrad punktlighet
  • Korrekta prognoser både till kund och lokförare
  • Högre komfort
  • Ökad kapacitet på befintliga spår
  • Minskat slitage på bana och fordon