Välkommen till JBS-konferensen 2024

På årets konferens presenterar vi en gemensam vision för järnvägen. Vision 2050 – Sverige växer med järnvägen.

JBS-konferensen är ett forum för uppdatering och fördjupning om järnvägsbranschens aktuella frågor och utvecklingsområden och ett tillfälle att möta kollegor och aktörer inom branschen.

Vision 2050 – Sverige växer med järnvägen

Visionen handlar om järnvägens roll i transportsystemet och vad den betyder för Sveriges konkurrenskraft. Vision 2050 har tagits fram i samarbete mellan JBS medlemmar och transportbranschen, och i samverkan med näringsliv, regionala aktörer och kunder.

Tanja Rasmusson, Byggföretagen och Stephan Ray, Green Cargo modererar konferensen, som bland annat har följande programpunkter:

  • Vägen till ett konkurrenskraftigt Sverige
  • Ryggraden i transportsystemet
  • Därför behöver Sverige en välfungerande järnväg
  • Effektiva transporter ­­– nyckeln till välstånd i en ny tid
  • En järnväg som levererar kvalitet och kapacitet – behöver Sverige en nationell systemanalys?
  • Att gå från ord till handling – strategiska initiativ och framtidsplan

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson är inledningstalare.

JBS styrelse som består av ledande företrädare för olika aktörer inom järnvägen, beslutsfattare och representanter från flertalet intresseorganisationer kommer att finnas på plats för dialog.

Byggföretagen, Catharina Elmsäter Svärd, vd
Green Cargo, Henrik Dahlin, vd samt vice ordförande Tågföretagen
Jernhusen, Kerstin Gillsbro, vd
MTR Nordic, Caroline Åstrand, vd
SJ, Monica Lingegård, vd samt ordförande Tågföretagen
Svensk Kollektivtrafik, Johan Wadman, vd
Trafikförvaltningen Stockholm, Västtrafik och Skånetrafiken, David Lagneholm, Förvaltningschef i trafikförvaltningen Stockholm
Trafikverket, Roberto Maiorana, gd Trafikverket
Trafikverket, Anna Ericsson, verksamhetsområdeschef Trafik
Tågföretagen, Pierre Sandberg, Förbundsdirektör
Vossloh, Bertrand Gryspeert, vd

 

Datum: 13 mars 2024

Tid: Klockan 10.00-15.30

Plats:  Stockholm

Inbjudan skickas ut enligt sändlista.

Vid eventuella frågor, kontakta oss via kontaktfliken högst upp på sidan.