Resultatkonferens: Trafiksäkerhet väg

Nollvisionen: hur ser läget ut och vart är vi på väg? Välkommen till 2024 års resultatkonferens för att inspireras, få kunskap och kunna ta än fler steg mot insatser för ökad trafiksäkerhet på våra vägar.

Den 25 april äger årets resultatkonferens för trafiksäkerhet väg rum. Den kommer att vara en webbsändning där vi presenterar det aktuella trafiksäkerhetsläget. Du kommer också att få höra om vad Trafikverket och andra aktörer har på gång som kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Resultatkonferensen vänder sig till samhällsaktörer som arbetar med eller påverkar utvecklingen inom trafiksäkerhet väg: myndigheter, kommuner, näringsliv, bransch- och intresseorganisationer.

Nedan kan du anmäla dig till årets resultatkonferens. Konferensen är kostnadsfri.